På denne side kan du finde stillingsstruktur, funktionsstruktur og lønstruktur, herunder også forhåndsaftaler for jordemødre.

Overblik over honorering.

Lønstruktur for jordemødre ansat hos Hospitalsenhed Midt

Type Tillæg Gældende for 31.03.18 niv. Bemærkning Tillægsnr.
KV

Kompetencetillæg

Alle jordemødre

Sats 2: 14.500
Sats 3: 21.700
Sats 4: 28.900
Sats 5: 36.000

Jf. lønstruktur

Sats 2: 178957
Sats 3: 178958
Sats 4: 178959
Sats 5: 178960

FU

Tidsbegrænsede funktionstillæg

Alle jordemødre

 11.828

Kan gives i en periode fra 1-2 år med henblik på implementering og/eller udvikling af særlige strategiske indsatsområder.

FU

Sårbar team (KJO)

Jordemødre i KJO

3.548

Varetagelse af funktionen som jordemoder i sårbar team som indgår i kendt jordemoderordning.

178972

FU

Sårbar team (ikke KJO)

Alle jordemødre

 8.871

Varetagelse af funktionen som jordemoder i sårbar team.

178967

FU

Specialeansvarlig

Alle jordemødre

9.463

Varetagelse af funktionen som specialeansvarlig jordemoder.

179062

FU

Sonograf

Alle jordemødre

11.828

Varetagelse af funktionen som sonograf.

178966

FU

Jordemodersupervisor

Jordemodersupervisor

22.900

Varetagelse af funktionen som jordemodersupervisor. Indplaceres på løntrin 7.

178961

FU

Konsultation og fødsels- og forældreforberedelse for gravide med fødselsangst og traumatiserede fødselsoplevelser

Alle jordemødre

8.871

Varetagelse af funktionerne forbundet med konsultation og fødsels- og forældreforberedelse for gravide med fødselsangst og traumatiserede fødselsoplevelser.

178962

FU

Uddannelsesansvarlig

Uddannelsesansvarlige jordemødre

13.484

Varetagelse af funktionen som uddannelsesansvarlig. Indplaceres på løntrin 8.

178970

FU

Klinisk kvalitet og udvikling

Alle jordemødre

40.807

179063

FU

Personligt funktionstillæg

Alle jordemødre

Individuel forhandling

Der modregnes i personlige funktionstillæg ved tildeling af ovenstående funktionstillæg og kompetencetillæg.

178963

KV

Personligt kvalifikationstillæg

Alle jordemødre

Individuel forhandling

Der modregnes i personlige funktionstillæg ved tildeling af ovenstående kompetencetillæg.

178973