Strategisk Lederforum Midt – Hospitalsenhed Midts øverste ledelsesgruppe


Hospitalsledelsen


Akutafdelingen


Blodprøver og Biokemi


Børn og Unge


Center for Planlagt Kirurgi

Søren Fruensgaard

Søren-Fruensgaard.jpg
Konstitueret cheflæge
20 93 23 41


COVID – Test og Vaccination


Diagnostisk Center


Fysiologi


Hjertesygdomme


Kirurgi


Karkirurgi


Kvindesygdomme og Fødsler


Medicinsk Afdeling


Neurologi


Operation og Intensiv


Ortopædkirurgi


Patologi


Regional Specialtandpleje


Regionshospitalet Hammel Neurocenter


Røntgen og Skanning


Servicecentret


Byggeri og Projekt


Administrationen


Stabschefer i Administrationen