Generelle krav til henvisninger

Henvisninger skal indeholde både de nødvendige kliniske og administrative informationer samt relevante informationer om sociale forhold til at kunne understøtte behandling, pleje og undersøgelser. Formålet hermed er at medvirke til et veltilrettelagt patientforløb.

Region Midtjyllands generelle krav til, hvilke oplysninger der skal fremgå af henvisninger, i såvel akutte som elektive situationer, fremgår af den regionale retningslinje for henvisninger.

Akutte patienter

Hospitalsvisitationen modtager opkald fra praktiserende læger, vagtlæger, akutbiler samt ambulancetjenester vedrørende akutte patienter:

Udredning og behandling i kræftpakkeforløb

Pakkeforløb tilbyder patienter med begrundet mistanke om kræft og patienter med kræft den bedst mulige udredning og behandling uden unødig ventetid.

Indgangen til de forskellige kræftpakker og kontaktinformation til den rette afdeling finder du på sundhed.dk:

Lokationsnumre

EDI-henvisninger og EDI-korrespondancebreve til hospitalsafdelinger på HE Midt:

Bemærk, at lokationsnumre ikke er identiske med EAN-numre til fakturering. Mangler du et EAN-nummer, bedes du kontakte rekvirenten direkte.