Hospitalsvisitationen 

Hospitalsvisitationen modtager opkald fra praktiserende læger, vagtlæger, akutbiler samt ambulancetjenester vedrørende akutte patienter. Hospitalsvisitationen visiterer til den mest hensigtsmæssige enhed under hensyntagen til patientens samlede helbredsmæssige tilstand. Hospitalsvisitationen kan både henvise til akut indlæggelse og tilbyde subakutte ambulatorietider.

Hospitalsvisitationen arbejder ligeledes med at udbrede kendskabet til de kommunale tilbud blandt de praktiserende læger og styrke anvendelse af disse tilbud. 

Hospitalsvisitationen kan udover at informere også koordinere disse tilbud og således hjælpe den praktiserende læge med at iværksætte en indsats i kommunalt regi som alternativ til indlæggelse. Mange indlæggelser på hospitalet er af kortere varighed og Hospitalsvisitationens hovedformål er at skabe mere hensigtsmæssige patientforløb for den gruppe af patienter, som ikke nødvendigvis behøver at ligge i en hospitalsseng.

Hospitalsvisitationen består af rutinerede sygeplejersker med et indgående kendskab til de kommunale tilbud i alle tre kommuner og hospitalets akutafdeling.

Sygeplejerskerne har base i Akutafdelingens hospitalsvisitation på Regionshospitalet Viborg, hvor de samtidig kan trække på den lægefaglige ekspertise blandt akutlægerne og øvrige speciallæger

Oplysninger ved kontakt til Hospitalsvisitationen

Ved melding af akutte patienter til Hospitalsvisitationen, skal der oplyses følgende:

Identifikation

  • Patientens cpr.nr., navn og bopælskommune

Situation

  • Patientens symptomer. Varighed og evt. herunder målte værdier og undersøgelser fx urinstix, fast scanning etc.

 

Baggrund

  • Kort referat af sygehistorie
  • Er patienten i forvejen tilknyttet et speciale fx følges i et ambulatorie eller har åben indlæggelse ect.
  • Er der tale om genindlæggelse inden for de seneste måneder? Bor patienten på plejehjem, commorbiditeter, netværk etc.

Analyse

  • Jeg mener, at problemet er...

Råd

  • Eventuelle råd vedr. f.eks. transport, kommunale tilbud, tilbud om ambulant tid etc.

Kontakt Akutafdelingen

Kontakt

Akutafdelingen: 78 44 50 00 

Fysio- og Ergoterapi: 78 44 50 64 

Send sikker e-mail til Akutafdelingen

(åbner borger.dk hvor du skal logge ind med MitID)

Hjælp os ved at skrive navn, CPR-nummer og telefonnummer i mailen, og vi vil svare dig hurtigst muligt.

Adresse 

Heibergs Alle 5B
8800 Viborg 

Parkering P1
Indgang B 

Find vej på Regionshospitalet Viborg