Om Hospitalsenhed Midt

Fire hospitaler med en samlet ledelse

Hospitalsenhed Midt er den næststørste af fem hospitalsenheder i Region Midtjylland. De fire hospitaler i Hospitalsenhed Midt beskæftiger tilsammen cirka 4.200 engagerede medarbejdere. Vi behandler årligt omkring 350.000 ambulante dagspatienter og udskriver flere end 50.000 patienter efter indlæggelse.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Sammenhængende patientforløb

De fleste patienter kommer fra Viborg, Silkeborg og Skive kommuner. Til visse undersøgelser og behandlinger tager vi imod patienter fra hele Region Midtjylland. Og på Hammel Neurocenter og Vestdansk Center for Rygmarvsskade hjælper vi patienter fra hele Jylland og Fyn.

På alle fire hospitaler har vi et tæt samarbejde med kommuner og praktiserende læger. Vi arbejder løbende på at skabe bedst mulig sammenhæng i patienternes behandling, når de indlægges og udskrives. Mange patienter vil også opleve, at en stadig større del af deres behandling udføres i fællesskab af flere hospitaler i Region Midtjylland.

Forskning og uddannelse

For også i fremtiden at kunne yde patienterne den optimale undersøgelse, behandling, sygepleje og genoptræning prioriterer vi forskning og uddannelse højt. I den forbindelse samarbejder vi blandt andet med Aarhus Universitet, og vi har eksempelvis et tæt samarbejde med Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (Forskningscenter Foulum) om forsøgs- og øvefaciliteter.

Hospitalsenhed Midt er med sine fire hospitaler også en stor uddannelsesinstitution. Vi har løbende omkring 1600 elever og studerende knyttet til vores hospitaler og er stolte af at være med til at uddanne næste generation af dygtige fagfolk - både inden for sundhedsfagene og andre erhverv.

Organisationsplan

Hospitalsenhed Midt består af Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive. 

Download organisationsplan

Læs mere om afdeling- og centerledelsen

Nøgletal 2023

Nøgletal

2023

Sengedage årligt

174.000

Udskrivninger årligt

58.000

Ambulante besøg årligt

408.000

Skadestuebesøg

14.000

Operationer årligt

32.000

Antal fødsler årligt

2.000

Budget for 2022

2,44 mia.

Budgettallet på 2,44 mia. er "startbudgettet" pr. 1. januar 2022. Budgettet ændrer sig i løbet af året efterhånden som der kommer tillægsbevillinger ind, så derfor vil budgettet ved årets afslutningen være anderledes.

Antal medarbejdere

4.249

Antal årsværk

3.934

Sygefraværsprocent

5,37%

Andel af medarbejdere på fuldtid

63,2%

Antal medarbejdere, antal årsværk og fuldtidsprocenten er alle opgjort pr. 31.12.2023, da tallene er svingende i løbet af året. Tallene omfatter månedslønnede medarbejdere. Medarbejdere på orlov uden løn, samt timelønnede er ikke med i tallene.