Om hospitalsledelsen

Det overordnede ansvar for ledelsen af Hospitalsenhed Midt er placeret hos en hospitalsledelse på tre personer.

Hospitalsledelsen refererer til regionens direktion (sundhedsdirektøren), som - med støtte af Sundhedsstaben - har den overordnede ledelsesopgave af sundhedsområdet i Region Midtjylland. Den øverste, politiske ledelse ligger hos Regionsrådet.

Hospitalsenheden er organiseret i en række afdelinger og stabe, der alle har en ansvarlig afdelingsledelse.

Hospitalsdirektør

Thomas Balle KristensenThomas Balle Kristensen

Telefon: +45 7844 1002

Send e-mail

Lægefaglig direktør

Claus Brøckner NielsenClaus Brøckner Nielsen

Telefon: +45 7844 1003

Send e-mail

Sygeplejefaglig direktør

Mette Fjord NielsenMette Fjord Nielsen

Telefon +45 7844 1004

Send e-mail