Billederne kan frit hentes og anvendes mod kreditering.
Foto: © Hospitalsenhed Midt


Presseregler: fotografering, filmoptagelse, interviews

Patienters medvirken

Ønsker pressen at tale med og/eller filme/fotografere patienter, kan det udelukkende foregå med samtykke fra patienten selv.

I nogle tilfælde kan Kommunikation eller den pågældende afdelings- eller centerledelse (eller den medarbejder, de udpeger til det) være det kontaktskabende led - og det vil altid være med hensyntagen til patientens fysiske og psykiske tilstand. 

Patienter, som er ude af stand til at give samtykke, eller som ikke ønsker at blive fotograferet eller at få besøg af pressen, har en berettiget forventning om, at hospitalet bistår dem - ved at nægte pressen adgang til patientens sengestue.

Pressen skal, inden der interviewes, fotograferes eller filmes, give personalet tilstrækkelig tid til at informere øvrige patienter, således at de kan afgøre, om de eventuelt vil medvirke.

Pressetelefon


telefon 78 44 11 20


Hverdage kl. 8-15.30
(fredag til kl. 15)