Samarbejde på tværs af klinik, uddannelse og forskning

I Hospitalsenhed Midt binder vi klinik, uddannelse og forskning (KUF) sammen på nye måder. Vi samarbejder i KUF om at generere ny viden, der hurtigt bliver brugt i den kliniske hverdag til gavn for patienterne. På den måde forbedrer vi patientforløbene, så vi imødekommer fremtidens udfordringer, hvor flere vil få brug for behandling på et hospital, sygdomsforløbene bliver mere komplekse, og der er mangel på arbejdskraft. I KUF løser vi fremtidens udfordringer i fællesskab.

HE Midts fire KUF'er er etableret på tværs af faglige specialer og sammensat af relevante klinikere, vejlednings- og uddannelsesansvarlige og forskere. Alle afdelinger og centre i HE Midt er involveret i KUF-arbejdet, og derudover samarbejder KUF'erne med kommuner, praktiserende læger og andre interessenter.

Organisationsdiagram

Fire faglige fællesskaber

KUF Rehabilitering

KUF Rehabiliterings overordnede ambition er at bidrage til forbedring og styrkelse af nuværende rehabiliterende indsatser i HE Midt, men også at bidrage til et innovativt miljø, der udvikler nye rehabiliteringstilbud internt i HE Midt og på tværs af sektorovergange. Rehabiliteringstilbuddene skal tilgodese og afspejle patienternes individuelle behov.

Læs mere om KUF Rehabilitering

KUF Optimering af patientforløb

KUF Optimering af patientforløb har ambitioner om, at der kontinuerligt arbejdes på at optimere patientforløb i HE Midt. KUF Optimering af patientforløb ønsker at danne en platform bestående af viden og erfaringer omhandlende optimering og optimeringsindsatser i de respektive afdelinger og centre i HE Midt.

Læs mere om KUF Optimering af patientforløb

KUF Tværsektorielle forløb med tværfaglige løsninger

Ambitionen for KUF Tværsektorielle forløb med tværfaglige løsninger er at skabe bedre og mere sammenhængende forløb for borgerne på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis. Dette skal gøres via samarbejde om projekter inden for tværsektorielle forløb og tværfaglige løsninger. Borgerne skal inddrages som interessenter og eksperter i relevante sammenhænge i processen. Tiltagene skal både skabe merværdi for den enkelte borger og være med til at understøtte omstillingen til det nære sundhedsvæsen.

Læs mere om KUF Tværsektorielle forløb med tværfaglige løsninger

KUF Multisyge

Ambitionen med KUF Multisyge er, at HE Midt skal have en afgørende rolle og være retningsgivende for arbejdet med at sikre de bedste sundhedstilbud til multisyge patienter gennem et styrket samarbejde på tværs i HE Midt og med andre aktører, hvor klinik, uddannelse og forskning skal komplementere hinanden og derved levere den bedste behandling til patienter med multisyge.

Læs mere om KUF Multisyge

Internationalt samarbejde om KUF-modeller

Hospitalsenhed Midt deltager i et internationalt samarbejde om at etablere, opstarte, udvikle, lede og evaluere KUF-modeller (Clinical Academic Integration Models eller Groups (CAGs)) sammen med en række internationale samarbejdspartnere i blandt andet Sverige, Norge, Storbritannien, Australien, Singapore og Danmark, hvor KUF'er/CAGs med forskelligt indhold og organisering allerede er etablerede, eller er ved at blive det.

Vi samarbejder blandt andet om, hvordan KUF/CAG:

  • Bidrager til hurtigere omsætning af viden til behandling i klinikken
  • Bidrager til en hel systemtilgang til at løse de udfordringer, der er med at levere sundhed i et sundhedsvæsen, som bedre understøtter samarbejde mellem klinikere og akademikere og de befolkninger, vi betjener
  • Bedst arbejder med klinik, uddannelse og forskning på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer

Vi har allerede 8. december 2023 afviklet en international virtuel workshop (se konkluderende opsamling) sammen med det overordnede formål at dele viden og erfaringer om KUF/CAG på tværs af forskellige lande og sundhedssystemer samt om interessen for at etablere et mere formelt internationalt netværk eller partnerskab.

Vi afholder endvidere en fælles international konference og konsensusmøde 19.-20. juni 2024 i Aarhus med titlen "The future of health care systems - Supporting clinical-academic integration for health system sustainability". Konferencen, som afholdes i regi af Aarhus Universitet, Health er kommet i stand i et samarbejde mellem Region Midtjylland, Hospitalsenhed Midt og Kings Health Partners i London.

Se program for konferencen 19. juni 2024 og registrering

Frist for registrering er 6. juni 2024 efter først til mølle-princippet.