Introduktion

I Hospitalsenhed Midt binder vi klinik, uddannelse og forskning (KUF) sammen på nye måder. Vi samarbejder i KUF om at generere ny viden, der hurtigt bliver brugt i den kliniske hverdag til gavn for patienterne. På den måde forbedrer vi patientforløbene, så vi imødekommer fremtidens udfordringer, hvor flere vil få brug for behandling på et hospital, sygdomsforløbene bliver mere komplekse, og der er mangel på arbejdskraft. I KUF løser vi fremtidens udfordringer i fællesskab.

HE Midts fire KUF'er er etableret på tværs af faglige specialer og sammensat af relevante klinikere, vejlednings- og uddannelsesansvarlige og forskere. Alle afdelinger og centre i HE Midt er involveret i KUF-arbejdet, og derudover samarbejder KUF'erne med kommuner, praktiserende læger og andre interessenter.

KUF Rehabilitering

KUF Optimering af patientforløb

KUF Tværsektorielle forløb med tværfaglige løsninger

KUF Multisyge