Introduktion

KUF Optimering af patientforløb har ambitioner om, at der kontinuerligt arbejdes på at optimere patientforløb i HE Midt. KUF Optimering af patientforløb ønsker at danne en platform bestående af viden og erfaringer omhandlende optimering og optimeringsindsatser i de respektive afdelinger og centre i HE Midt.

KUF Optimering af patientforløb skal understøtte arbejdet med og udviklingen af nye optimerede patientforløb i hele hospitalsenheden.

Formandskab

Deltagende centre og afdelinger

Kontakt

Mette Garval

Tlf. 78 41 76 15

Skriv til Mette Garval