Introduktion

KUF Optimering af patientforløb har ambitioner om, at der kontinuerligt arbejdes på at optimere patientforløb i HE Midt.

KUF Optimering af patientforløb har etableret Optimeringsvejen som en hjælp til arbejdet med optimering af eksisterende patientforløb og udvikling af nye patientforløb. Optimeringsvejen består dels af en opstartsguide, der kan bruges til små pilotprojekter eller prøvehandlinger samt større projekter, fx forskningsprojekter.

Som en del af Optimeringsvejen er det også muligt at få hjælp og sparring af et rådgivningspanel nedsat på tværs af afdelinger og centre. Panelet vil sammen med formandsskabet arbejde med videndeling og opsamling af erfaringer fra projekter, der kan inspirere og bruges af alle i HE Midt. Blandt andet vil der blive etableret en vidensbank.

For at udbrede Optimeringsvejens muligheder, og sikre fokus på optimering fra patientforløb i afdelingerne, har hver afdeling eller center udpeget ambassadører.

I samarbejde med formandsskabet og rådgivningspanelet vil de arbejde med indsamling af de gode idéer i afdelingen samt koordinere samarbejdet med eksisterende forsknings-, kvalitets- og udviklingsmedarbejdere i afdelingen.

Ambassadørerne er vigtige for, at vi kan binde klinik, uddannelse og forskning/udvikling sammen på nye måder og netværksdannelse. Med tiden ønsker vi at få flere ambassadører, så alle afsnit er repræsenteret.

Prioriterede indsatser

KUF Optimering af patientforløb har i sin 5-årige strategiplan som prioriteret indsats at optimere behandlings- og udredningsforløb internt i Hospitalsenhed Midt.

Læs også: Strategiplan for KUF Optimering af patientforløb

Indsend din idé til optimering af patientforløb til Optimeringsvejen

Hvor går du hen, når du har fået en ny idé til optimering af et patientforløb? Eller hvis du er kørt fast i dit projekt, og ønsker hjælp til at komme videre?

Optimeringsvejen er din vej til at trykprøve en idé og få hjælp til at få vurderet, om den kan briste eller bære.

Læs mere om Optimeringsvejen

KUF Vidensbank for optimering af patientforløb

Vidensbanken indeholder en oversigt over alle projekter fra Optimeringsvejen, og du har mulighed for at læse mere om det enkelte projekt.

KUF Vidensbank for optimering af patientforløb

Kontakt

Spørgsmål og yderligere information

Mette Garval

KUF-koordinator

  • 78 41 76 15
Skriv e-mail

Formandsskab

Maria Brinck Krog

Chefsygeplejerske, Center for Planlagt Kirurgi

Toke Ravn

Cheflæge, Operation og Intensiv

Steen Olesen

Cheflæge, Ortopædkirurgi