Introduktion

KUF Rehabiliterings overordnede ambition er at bidrage til forbedring og styrkelse af nuværende rehabiliterende indsatser i HE Midt, men også at bidrage til et innovativt miljø, der udvikler nye rehabiliteringstilbud internt i HE Midt og på tværs af sektorovergange. Rehabiliteringstilbuddene skal tilgodese og afspejle patienternes individuelle behov.

Kontakt

Kåre Eg Severinsen

Ledelse-sekretariatet, RHN

Skriv til Kåre