Introduktion

KUF Rehabiliterings overordnede ambition er at bidrage til forbedring og styrkelse af nuværende rehabiliterende indsatser i HE Midt, men også at bidrage til et innovativt miljø, der udvikler nye rehabiliteringstilbud internt i HE Midt og på tværs af sektorovergange. Rehabiliteringstilbuddene skal tilgodese og afspejle patienternes individuelle behov.

Formandskab

Deltagende centre og afdelinger

Aktuelle projekter

Kontakt

Marianne Bjørn Dahlgaard

Forskning

Skriv til Marianne Bjørn Dahlgaard