Introduktion

Ambitionen for KUF Tværsektorielle forløb med tværfaglige løsninger er at skabe bedre og mere sammenhængende forløb for borgerne på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis. Dette skal gøres via samarbejde om projekter inden for tværsektorielle forløb og tværfaglige løsninger. Borgerne skal inddrages som interessenter og eksperter i relevante sammenhænge i processen. Tiltagene skal både skabe merværdi for den enkelte borger og være med til at understøtte omstillingen til det nære sundhedsvæsen.

I opstartsfasen er KUF'en funderet i HE Midt og partnere fra andre sektorer inddrages på projektniveau. Den langsigtede ambition er en KUF 2.0, hvor hospitalet, kommuner og almen praksis i fællesskab udvikler projekter og implementerer nye løsninger.

Kontakt

Katrine Gimm

Økonomi og Plan

Skriv til Katrine