Om projektet

Formål

Vi vil organisere det mest optimale behandlingsforløb for ældre akut syge patienter i eget hjem. Vi vil øge patienttilfredsheden og optimere anvendelsen af ressourcer i sundhedsvæsenet.

Hvorfor gør vi det 

En indlæggelse på en akutafdeling er ikke den bedste løsning for behandling af alle patienter. Udenlandsk forskning viser, at hospitalsbehandling i eget hjem er et godt alternativ til traditionel hospitalsindlæggelse, når ældre akut syge medicinske patienter skal behandles. Patientens risiko for delirium (forbigående forvirringstilstand), infektion og funktionstab reduceres, når patienten undgår hospitalsopholdet. Hospitalsbehandling i eget hjem er billigere, og patienterne er mere tilfredse med deres forløb. Alligevel findes der endnu ikke i Danmark et valideret forløb med hospitalsbehandling i eget hjem for ældre patienter med akut nyopstået sygdom, hvor de helt undgår et ophold på hospitalet.

Status – hvor er vi lige nu i projektet?

Organiseringen for behandlingsforløbet i eget hjem er testet i Viborg og Skive Kommune, hvor 44 patienter er blevet behandlet i eget hjem. Nu udvider vi, så patienter bosiddende i Viborg, Skive og Silkeborg kan behandles i eget hjem. Samtidig er vi gået i gang med at evaluere forløbet og er startet på et RCT-studie (lodtrækningsstudie). Vi forventer at 849 patienter vil indgå i projektet, hvoraf 1/3 indlægges i kontrolgruppen, så vi kan sammenligne behandling i eget hjem med traditionel hospitalsindlæggelse.

Perspektiver

I Danmark er antallet af ældre patienter i sundhedsvæsnet stigende. Vi finder en ny måde at behandle ældre patienter på, så ikke alle behøver at komme på sygehuset. Samtidig opbygger vi viden om hospitalsbehandling i eget hjem i en dansk kontekst. Vi finder en organisering for patientforløbet, evaluerer forløbet grundigt med forskning, så vi ved, om det også i fremtiden skal være muligt at blive behandlet derhjemme, og vi identificerer, hvilke ældre patienter, der har gavn af, at blive behandlet i eget hjem. Målet er at udbrede patientforløbet nationalt.

Formidling og publikationer

Projektets resultater bliver præsenteret løbende på seminarer, nationale og internationale konferencer samt i videnskabelige publikationer i peer-reviewed fagtidsskrifter.

I denne video fortæller Kristian, 77 år og tidligere landmand, om sine oplevelser med at blive hospitalsbehandlet i eget hjem.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Kontakt

Projektleder, antropolog og ph.d

Iben Duvald
ibeper@rm.dk
Tlf.: 78 44 51 05

Link til PURE