Parter i ViC

Parterne i Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering (ViC) er forskningsenhederne på:

  • Regionshospitalet Hammel Neurocenter
  • Vestdansk Center for Rygmarvsskade 
  • Neurologi, Regionshospitalet Viborg
  • Neurologi, Aarhus Universitetshospital
  • Neurologi, Regionshospitalet Gødstrup 

ViC har eksisteret siden 1. maj 2020, hvor der blev ansat en videnscenterleder til at bygge centeret op. Sidenhen har videnscenteret fået tilknyttet en kommunikationskonsulent fra Hospitalsenhed Midt. 

De seneste år er videnscenteret blevet bygget op i samarbejde med ovennævnte parter og primære samarbejdsparter som Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Hovedstanden, kommuner, patientorganisationer og uddannelsessteder.

ViC har et tæt samarbejde med Videnscenter for Neurorehabilitering på Rigshospitalet. 

Se ViC's virksomhedsgrundlag.

Organisering

Organisationsdiagram for ViC: Videnscenteret styres af en regional styregruppe og en national følgegruppe. I det daglige styres videnscenteret af ViC-lederen i samarbejde med professor. Videnscenteret har 2 strategispor: indsamle og systematisere samt formidle. Til formidlingsdelen hører en regional redaktionsgruppe. Ud fra de to strategispor følger to indsatsområder, som løbende ændres, og dertil ad hoc arbejdsgrupper.

Organiseringen afspejler ambitionen om, at ViC skal opbygges i et samarbejde med patientorganisationer, Region Syddanmark, Region Nordjylland, Region Hovedstaden, Aarhus Universitetshospital og kommunerne. 

Som én indgang til viden skal ViC etablere sig som vidensbank og vidensformidler inden for neurorehabilitering stilet til sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende, patientorganisationer, fagpolitiske fora og virksomheder på tværs af hospitaler, sektorer, regioner og landegrænser. Ønsket er at samle viden, koordinere formidling og hermed aflaste højtspecialiserede funktioner inden for det neurologiske speciale, som alle aktuelt har den funktion integreret.

ViC skal udvikle sit optageområde i perioden 2022-2025 således, at ViC er vidensbank og vidensformidler for først Region Midt og tværsektorielle parter, dernæst Vestdanmark med tværsektorielle parter, med det endelige sigte at etablere et nationalt videnscenter med to leverandører, hvor Videnscenter for Neurorehabilitering og deres tværsektorielle parter i Østdanmark indgår.

ViC skal indsamle, systematisere og formidle forsknings- og erfaringsbaseret viden om neurorehabilitering af patienter med medfødte og erhvervede sygdomme i hjernen, rygmarv, nerver og muskler. Det skal foregå i et tæt og systematiseret samarbejde med tværsektorielle parter.

Indsamling, systematisering og formidling af viden indbefatter involvering af patienter og pårørende, der har særlig oplevelsesrelateret viden om, hvordan det er at indgå i rehabiliteringsforløb og leve med en neurologisk skade eller sygdom. Involveringen opnås først og fremmest igennem allerede etablerede samarbejder mellem patienter, deres pårørende og klinikken, i uddannelse, i forskningsprocessen og behovsdrevet innovation.

Der er to overordnede strategispor med følgende overordnede opgaver.

ViC vil inden for de to strategispor vælge konkrete indsatser, der over tid og efter behov vil blive udbygget eller erstattet af andre indsatser. Patienter og pårørende vil kontinuerligt være centrale samarbejdsparter i valg af indsatsområder.

ViC arbejder ud fra International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), som danner ramme for et fælles sprog til at beskrive helbred, funktionsevne og kontekst på tværs af fagligheder, sektorer og nationer. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Kontakt

Simon Svanborg Kjeldsen
Videnscenterleder

Tlf. 78 41 90 76
Skriv til ViC

ViC har et tæt samarbejde med Videnscenter for Neurorehabilitering i Østdanmark