12-09-2023

Hospitalspræst Trine Raundahl Kofoed står til rådighed, når livet driller for Regionshospitalet Viborgs patienter, pårørende og medarbejdere, og plan A skal erstattes med plan B-Å. Trine finder stor mening i at yde sjælesorg og skabe indsigt i, at livet er vigtigt - blot ved at være til stede.

Når livet vælter indimellem, er det vigtigt at få bearbejdet de nye livsvilkår. Det er ofte en situation, der rammer mennesker, der får alvorlige sygdomme eller skader ind på livet.

Den umiddelbare vej vil formentlig være at søge hjælp hos en læge eller psykolog. Men på Regionshospitalet Viborg har både patienter, pårørende og medarbejdere mulighed for at vende både stort og småt med en præst, der hverken tager noter eller har adgang til journalen og hvis eneste redskab er tilstedeværelse.

Sjælesorg uden dagsorden

Når man henvender sig til Trine Raundahl Kofoed, tager hun imod mennesker med mentaliteten "hvad kan jeg gøre for dig?". Ved ikke at have nogen dagsorden kan patienter, pårørende og medarbejdere bruge Trines rum til at lette det, der fylder, uden at det nødvendigvis er det, der fylder næste gang. Trine kalder det sjælesorg.

Trine står til rådighed for alle slags samtaler og er behjælpelig med at give luft, men også sprog for det, der foregår i svære situationer. Faktisk er hendes vigtigste opgave at være til stede og gøre sig selv overflødig, og det er hun meget bevidst om.

- Jeg er sådan en, man følges med et stykke tid, til man selv kan gå igen, beskriver Trine malerisk sit arbejde.

Et trygt rum

Når først man vælger at opsøge samtalen hos Trine Raundahl Kofoed, har man taget et vigtigt skridt i en proces om at få indsigt i sin egen situation. For Trine er første skridt at lære mennesket at kende og skabe en relation og et trygt rum. I den forbindelse er Trine helt indforstået med, at hun skal gøre sig fortjent til den besøgendes tillid. Og det forsøger hun ved bare at være til stede og lade den besøgende eje samtalen.

- Jeg kan hverken kræve, at den besøgende opnår indsigt, erkendelse eller accept af den nye livssituation gennem samtaler med mig. Det tager tid, siger min erfaring. Hvis jeg vil kræve det af dem, får jeg modstand, så jeg er nødt til at møde lidelsen, hvor den er, siger Trine Raundahl Kofoed.

Når plan A ikke længere er i spil

Trine tager imod mennesker, der har været ude for en hændelse – eksempelvis en belastning over længere tid eller en pludselig livsomvæltende hændelse. Hun beskriver det mere abstrakt som "når uendelighedsfaktoren driller, og plan A skal erstattes med plan B-Å".

- Når vi bliver ramt af livet, ser vi alt det, vi mister. Og så glemmer vi at leve livet, siger Trine Raundahl Kofoed.

Derfor finder hun stor mening i at hjælpe mennesker med at indse, hvad de har lige nu og her, og at livet er vigtigt at leve. Når man bliver ramt af en livsomvæltende hændelse eller skade har man nemlig en tendens til at få angst for alt det, man ikke har nået, og det fører ofte til handlingslammelse. Og når plan A ikke længere er i spil, rammer de livsomvæltende vilkår i cirkler. Derfor er pårørende også meget velkomne hos Trine.

Praktisk om sorgbearbejdelse hos præsten

Trine modtager både direkte henvendelser og henvendelser gennem personalet på afdelingerne – både akut og planlagt. Samtalerne foregår enten på Trines kontor, hvor der også er et stillerum, i afdelingerne ved patienterne eller ved udkørende hjemmebesøg.

Som udgangspunkt tilbyder Trine 5 samtaler med den enkelte borger.

Om præsten

Trine Raundahl Kofoed er uddannet præst. Siden 2013 har hun været ansat i en delt stilling mellem Regionshospitalet Viborg og Søndermarkkirken.

Kontakt Trine her.

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan den eksistentielle samtale får mere plads i neurorehabilitering? Så læs artiklen "Hvordan får den eksistentielle samtale mere plads i neurorehabilitering?" fra ViC's første indsatsområde "Meningsfuldt hverdagsliv". Her giver hospitalspræst på Regionshospitalet Hammel Neurocenter Betina Hjorth Præstegaard 7 bud på, hvordan man forholdsvis let kan puste liv i den mellemmenneskelige samtale i daglig praksis.