12-09-2023

Sundhedsprofessionelle, der arbejder med personer med en erhvervet hjerneskade, træder ind i mange krisefyldte rum. På Regionshospitalet Hammel Neurocenter støtter psykolog Rita Andersen personalet i at håndtere svære situationer og fastholde deres energi, arbejdsglæde og faglige stolthed.

De fleste, der får en hjerneskade, oplever en stor livsomvæltning. Det kan være svært for patienten og de pårørende at indse og forstå, hvad skaden har forårsaget, og hvad den har af konsekvenser for livet fremover. En del af forklaringen kan være relateret til skadens placering, men det kan også handle om den psykologiske reaktion hos patienterne. Det er nemlig en voldsom proces at skulle rumme sig selv på en helt anden måde.

I arbejdet med personer med en erhvervet hjerneskade vil personalet ofte møde forsvarsmekanismer som benægtelse og bortforklaringer samt reaktioner på, at patienten kæmper for sin værdighed, autonomi og selvrespekt og dermed undertrykker de nye livsvilkår. "En slags psykisk immunforsvar" kalder Rita Andersen, psykolog og udviklingskonsulent på Regionshospitalet Hammel Neurocenter det. Det kan være et vanskeligt vilkår at tackle for personalet, der skal hjælpe patienter med at finde mening i en ny hverdag.

Indsigt og erkendelse er en proces

En start i arbejdet med at støtte patienten i at finde mening i en ny hverdag er at sætte gang i en proces om at opnå indsigt og erkendelse i skadens omfang og konsekvenser. Indsigt kræver dog erfaringer og kan være en meget langsommelig proces. Derfor har personalet en vigtig opgave i at respektere, hvor patienten er, og arbejde med indsigt og erkendelse i små bidder. Det understøtter Rita Andersen gennem samtaler med personalet.

- Det er enormt vigtigt, at personalet har "fingerspitzgefühl" med, hvor meget patienten kan rumme lige nu og her, så vi ikke presser patienten til at erkende noget, der ikke er plads til, siger Rita Andersen.  

Mennesket bag skaden er udgangspunkt for rehabilitering

I rehabiliteringsforløb skal de sundhedsprofessionelle ikke kun forholde sig til konsekvenserne af hjerneskaden, men også til det liv og den livshistorie, patienten er del af. Kunsten for de professionelle er at kunne koble deres faglighed "klogt" til patientens livsverden, så patienter og pårørende oplever det som meningsfuldt og hjælpsomt. Ifølge Rita Andersen er det vigtigt at støtte personalet i at arbejde ud fra, at der er et menneske bag enhver hjerneskade.

- Som sundhedsprofessionelle er det vigtigt, at vi har et humanistisk blik i vores tilgang til patienten, hvor patientens livsverden er styrende for vores indsatser. Jeg mener, at vi skal se os selv som ydmyge tjenere, der hjælper patienten med at få livet til at køre videre på en meningsfuld måde, siger Rita Andersen.

En støtte i at holde energien, den faglige stolthed og arbejdsglæden oppe

En god rehabilitering for patienterne kræver sundhedsprofessionelle med gejst, gå-på-mod og engagement i deres arbejde. Det er enormt givende for Rita Andersen at bidrage til at holde maskineriet kørende og understøtte samspillet mellem personale, patienter og pårørende samt personalet imellem.

Gennem fast og ad hoc supervision, individuelle samtaler og undervisning i introprogrammer om blandt andet psykisk arbejdsmiljø, konflikt- og krisehåndtering hjælper Rita personalet med at se nye perspektiver, som kan give energi, faglig stolthed og arbejdsglæde.

- Det er jo helt fantastisk, hvis jeg kan støtte personalet i at se nye muligheder i, hvordan de kan være hjælpsomme og samarbejdende over for patienter og pårørende, siger Rita Andersen.

Om Rita

Rita har været ansat på Regionshospitalet Hammel Neurocenter i 11 år som udviklingskonsulent og psykolog. Hun er uddannet pædagogisk psykolog (cand.pæd.psyk) og har tidligere arbejdet som psykolog, konsulent, leder og chef i kommunalt regi.

Forslag til litteratur:

  • "Mennesket er" af Dorthe Birkmose
  • "Problemskabende adfærd ved udviklingsforstyrrelser eller udviklingshæmning" af Bo Hejlskov Elvén
  • "Sundhedsfremme i teori og praksis" af Torben K Jensen og Tommy J Johnsen
  • Hvidbog om rehabilitering 2022 af Rehabiliteringsforum

Dyk ned i Ritas arbejde i artiklen “Først menneskearbejde, så ekspertarbejde - det er mit mantra”, som udspringer af et af ViC's første indsatsområder "Meningsfuldt hverdagsliv".