Hospitalet har over 50 højtspecialiserede sengepladser samt 60 regionale pladser. Sengepladserne er fordelt på hospitalets tre matrikler: Hammel, Skive og Lemvig.

Fagligt er Regionshospitalet Hammel Neurocenter tilknyttet Aarhus Universitetshospital og har i det daglige tæt samarbejde med neurocenteret på Aarhus Universitetshospital samt delvis fælles lægestab med universitetshospitalets neurologiske, neurokirurgiske og pædiatriske afdelinger.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter fik i foråret 2013 status som universitetsklinik.

Organisationsdiagram

Historie

Regionshospitalet Hammel Neurocenters historie

Regionshospitalet Hammel Neurocenters historiske rødder går over 100 år tilbage.

Centerledelsen

Cheflæge Kåre Severinsen

Kåre Severinsen

Cheflæge

Telefon: 78 41 90 01

Chefsygeplejerske Tina Pasgaard

Tina Pasgaard

Chefsygeplejerske

Telefon: 78 41 90 02

Chefterapeut Helle Dybkjær

Helle Dybkjær

Chefterapeut

Telefon: 21 44 63 83