Hvem kan henvises?

VCR varetager højtspecialiseret funktion for behandling og rehabilitering samt livslang kontrol af patienter, der har en ikke-progredierende rygmarvsskade, uanset om skaden skyldes sygdom eller ulykke. Behandling og rehabilitering foregår dels som førstegangsindlæggelse af patienter med nylig opstået rygmarvsskade, dels som særlige forløb – se mere om dette senere.

VCR modtager patienter fra hele Vestdanmark, dvs. Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. Patienter fra andre regioner og lande kan modtages efter særlig aftale.

Den primære målgruppe er patienter med en rygmarvsskade, som har medført multifacetterede udfald, dvs. lammelser, føleudfald, neurogene smerter, spasticitet,  samt påvirkning af blære-, tarm- og seksualfunktion. Der skal være behov for en koordineret vurdering, behandling og opfølgning i flere specialer. 

Hvis påvirkningen er begrænset til den motoriske funktion, skal der være en væsentlig påvirkning af gang- eller hånd-/armfunktion.

Der er ingen aldersbegrænsning, bortset fra patienter med rygmarvsbrok (myelomeningocele), som kan modtages, når de afsluttes fra de respektive Børne- og ungeafdelinger.

Andre sygeshusafdelinger og alment praktiserende læger kan henvise til indlæggelse på VCR. Se vejledningen længere nede på denne side.

 

Særlige forløb

Ud over primære rehabiliteringsforløb og opfølgende kontrol på VCR er der mulighed for særlige forløb:

  • Patienter med en rygmarvsskade, som skyldes en tumor, kan modtages efter en individuel vurdering til et 4-6 ugers rehabiliteringsforløb.
  • Patienter med allerede kendt rygmarvsskade kan indlægges til forløb af op til 4 ugers varighed. I forløbet er man tilknyttet centerets personale og indlagt enten på centeret eller på patienthotellet. Formålet kan være at træne konkrete funktioner.
  • Patienter med rygmarvsskade kan indlægges til mobilisering efter tryksårsoperationer, urinvejsoperationer, håndkirurgiske operationer eller neurokirurgiske indgreb.

 

Visitation af patienter

Den tværfaglige visitation foregår hver tirsdag morgen kl. 08.30. Ved visitationen tages der stilling til, om og hvornår den henviste patient kan modtages.

  • Betydende komorbiditet skal være afklaret inden indlæggelse.

  • Patienter, som er indlagt på et intensivt afsnit, kan modtages, når der ikke længere er behov for intensiv overvågning og pleje.

  • Patienter med behov for respiratorbehandling kan modtages, når der er tilknyttet et uddannet respiratorteam.

  • Patienter skal kunne deltage aktivt i rehabiliteringsforløbet.

 

VCR modtager ikke:

  • Patienter med en rygmarvsskade, som skyldes progredierende neurologisk sygdom.
  • Patienter med en inkomplet rygmarvsskade med kun få neurologiske udfald, normalt afføringsmønster og normal blærefunktion.
  • Patienter med følger efter polyradiculitis. Jvf. Sundhedsstyrelsens Specialeplan for neurologi skal disse henvises til Hammel Neurocenter.

 

Ved utilstrækkelige oplysninger i henvisningen kontakter vi den henvisende afdeling for at få de nødvendige oplysninger.

Efter visitationen gives der besked til henvisende afdeling, og patienten modtager et brev.