Videopræsentation af Læringscenter Midt

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Læringscenter Midt - Træning af virkelighedsnære situationer

I Læringscenter Midt kan Hospitalsenhed Midts personale tilegne sig og træne kompetencer og kliniske færdigheder. Stedet kan benyttes af mange faggrupper på tværs af hospitalet og på den måde bidrage til tværfaglighed og samarbejde på Hospitalsenhed Midt. 

Der er mulighed for følgende:

  • Færdighedstræning med træning af kliniske færdigheder. Der trænes på manikiner eller attrapper.
  • Simulationstræning med træning af fx kliniske teams med fokus på faglighed, kommunikation og samarbejde.
  • Fordybelse, refleksion og læring - studiefaciliteter med adgang til PC og internet. 
  • Undervisning i forflytning med mulighed for at inddrage fx loftlift. 

Læringscenter Midts formål er, at give studerende, elever og medarbejdere i Hospitalsenhed Midt de bedste rammer for at træne virkelighedsnære situationer, praktiske færdigheder og læring i forhold til patientforløb i Hospitalsenhed Midt.

Centret samler og forbedrer mulighederne og faciliteterne for træning og kompetenceudvikling både mono- og tværfagligt. Det kan skabe yderligere fokus på patientsikkerhed, øge den kliniske kvalitet og minimere fejl i patientforløb.

Kontakt og booking

Åbent Læringscenter

Når du benytter Læringscenter Midt

Brugen af Læringscenter Midt i forbindelse med Corona

Find vej


Faciliteter og udstyr

Lokaler og indhold i lokalerne

Udstyrskatalog


Simulation

Formål med simulation

Materiale til simulationstræning

Det videre arbejde med simulation


Undervisning og læringsforløb

Social- og sundhedsassistentelevers læringsforløb

Sygeplejestuderendes læringsforløb

Medicinstuderende Klinisk kørekort

For nyansatte

For det øvrige personale


Læs mere

Læringcenter Midts historie

Projekter

Kontakt

Tina M. Hansen
Uddannelsesansvarlig

2119 3688

 tina.m.hansen@midt.rm.dk

Astrid S. Isaksen
Uddannelsesansvarlig

2965 2622

astisa@rm.dk