Velkommen til klinisk uddannelse for sygeplejestuderende på Hospitalsenhed Midt.

Her er bl.a. oplysninger om klinisk uddannelse og kliniskvejleders funktion.


Introduktion / Før du starter

Se film om Hospitalsenhed Midt

Tavshedspligt

Vejledning til EPJ

Uniformsetikette

Skal jeg tjekkes for MRSA?

Hospitalsenhed Midt indhenter børneattest

Brug af sociale medier

Omklædning/garderobeskabe

Røgfrit hospital


Kontakt kliniske vejledere og uddannelsesansvarlige

Kliniske vejledere Regionshospitalet Viborg

Kliniske vejledere Regionshospitalet Silkeborg

Kliniske vejledere Regionshospitalerne Hammel Neurocenter, Skive og Lemvig

Uddannelsesansvarlige


Klinisk uddannelse

Semesterbeskrivelser og kliniske studieplaner

Gennemfør e-læringskurser

Læringscenter Midt video

Hjælp til læse- og skrivevanskeligheder


Mest for kliniske vejledere og ledere

Klinisk vejleders funktion og opgaver

Link til e-dok

Kvalitetsvurdering

Indsatsområder 2022-2023

Love og Bekendtgørelser

Kontakt

 

Anni Seerup
Uddannelsesansvarlig

 7844 1238

 anni.seerup@midt.rm.dk

Tina M. Hansen
Uddannelsesansvarlig

2119 3688

 tina.m.hansen@midt.rm.dk