Velkommen til lægesekretæruddannelse ved Hospitalsenhed Midt.

Som lægesekretærelev ved Hospitalsenhed Midt uddannes du til at koordinere patientforløb, sikre kvalitet og sammenhæng i patientens vej igennem sundhedssystemet og i kommunikationen med patienter og pårørende.

I øjeblikket ansætter vi lægesekretærelever på den ordinære ordning (ansøgningsfristen var 31. januar 2021) og fra september 2021 forventer vi samtidigt at udbyde praktikpladser i uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator på Hospitalsenhed Midt.

Ny uddannelse fra september 2021 – fra sekretær til sundhedsadministrativ koordinator

Uddannelses- og Forskningsministeriet har etableret en ny erhvervsakademiuddannelse, der skal erstatte uddannelsen til lægesekretær, som bliver udfaset fra august 2024.

Det er VIA, der udbyder den nye uddannelse. Du kan læse mere om optagelse, uddannelsens opbygning, oplæring m.v. på VIA's hjemmeside.


Uddannelsens opbygning


Løn og ansættelsesvilkår


Ansøgning


Lægesekretæreleverne fortæller

Kontakt

Anette Lind Kristensen

Uddannelsesleder

Skriv til Anette

Sarah Bust Thygesen (Barsel)

Uddannelseskonsulent

Tlf. 21 68 02 67

Skriv til Sarah