På denne side kan du finde stillingsstruktur, funktionsstruktur og lønstruktur, herunder også forhåndsaftaler for overlæger.

Type Tillæg Gældende for 31.03.18 niv. Bemærkning Tillægsnr.
FU

Kvalitetskoordinerende overlæge

Overlæger

20.162
33.604

21 tillæg i alt, fordelt på afd.

152688
152689

FU

PhD-vejleder

Overlæger, som er registreret hovedvejleder ved universitetet

26.882

Se forudsætninger i aftalen

152689

FU

Udannelsesansvarlig overlæge

Overlæger

Se aftale

Gælder UAO, som ikke er ansat efter aftale om lægelige chefer

152691
152385
152599
152692
152601
152695
152619

FU

DRG-ansvarlig

Overlæger

23.522

15 tillæg i alt, fordelt på afd.

152569/152697

FU

EPJ-ansvarlig

Overlæger

26.882

19 tillæg i alt, fordelt på afd.

152698

FU

Vagtplanlægning

Overlæger

20.162

15 tillæg i alt, fordelt på afd.

152699

FU

Formandsskabet for overlægerådet

Overlæger

20.162

Tillæg til de 3 overlæger, der indgår i formandsskabet for overlægerådet, HR Midt

074827

FU

Frivilligt tilkald børneanæstesi

Overlæger

Se aftale

Gælder AN-OP RH Viborg fra 1.4.2016

FU

Midlertidigt innovationstillæg

Overlæger

20.162

Midlertidigt tillæg 1-3 år.
44 tillæg, fordelt på afd.

162267

FU

Særligt fagligt ansvar

Overlæger

26.882

60 tillæg i alt, fordelt på afd.

161835