På denne side kan du finde stillingsstruktur, funktionsstruktur og lønstruktur, herunder også forhåndsaftaler for ernæringsassistenter, diætister og økonomaer.

Overblik over honorering for ernæringsassistenter.