20-11-2023

I et kvalitetsprojekt har en gruppe klinikere på Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) undersøgt hyppigheden af søvnapnø blandt indlagte patienter på VCR i en periode på 5 måneder. Desuden har de afprøvet et simpelt screeningsværktøj "Stop-Bang" til at opspore søvnapnø, inden mere omfattende undersøgelser tages i brug.

Flere undersøgelser tyder på, at personer med en rygmarvsskade er i særlig risiko for at udvikle søvnapnø1. Søvnapnø er et stort problem i normalbefolkningen og kan være skyld i øget risiko for diabetes 2, forhøjet blodtryk, hjerte-kar sygdomme samt en væsentlig forringelse af livskvalitet2.

Ud over den forøgede risiko for tilstødende sygdom kan søvnapnø have stor indvirkning på udbyttet af rehabilitering. Under indlæggelsen kan søvnapnø eksempelvis medføre et lavere energiniveau og dermed mindre energi til træning og andre rehabiliterende aktiviteter.

VCR og Søvnklinikken laver fælles kvalitetsprojekt

Det har indtil videre ikke været en fast rutine at screene alle patienter med rygmarvsskade for søvnapnø, og henvisning til udredning har været baseret på tilfældig observation fra personalet. Derudover er der ikke sikker viden om, hvor stor forekomsten af søvnapnø er blandt patienter med rygmarvsskade indlagt til rehabilitering umiddelbart efter deres skade.

Derfor blev VCR og Søvnklinikken på Regionshospitalet Viborg enige om at udføre et kvalitetsprojekt, som skulle undersøge forekomst af søvnapnø hos deres patienter samt finde ud af, hvordan vi mest effektivt kan screene for søvnapnø.

- Feltet for søvnapnø hos indlagte med rygmarvsskade er begrænset beskrevet. Derfor er det vigtigt, at vi bruger den viden, vi har, siger fysioterapeut på VCR Jørgen Vibjerg, som er med i projektgruppen.

Om projektet

Projektgruppen screenede alle patienter på VCR for søvnapnø henover en 5 måneder lang periode. Gennem scoren udledt af spørgeskemaet "Stop Bang" fandt de ud af, om patienterne var i lav, middel eller høj risiko for at have søvnapnø. Alle patienter blev udredt med CRM (Cardio Respiratorisk Monitorering) og en udvidet søvnundersøgelse udført af søvnklinikken for at afgøre, om de faktisk havde søvnapnø. Projektgruppen konkluderede, at Stop Bang-spørgeskemaet ikke var præcist nok og dermed vurderede for mange patienter til at være i høj risiko for søvnapnø.

Hvad er Stop Bang-spørgeskema?

Stop Bang-spørgeskemaet er et spørgeskema udviklet til at screene for obstruktiv søvnapnø i normalbefolkningen og valideret i forskellige patientgrupper, dog ikke personer med rygmarvsskade. Spørgeskemaet er baseret på 8 enkelte spørgsmål om blandt andet køn, alder, overvægt, omfang af hals og tendens til at snorke. Yderligere spørgsmål målrettet personer med rygmarvsskade skal muligvis tilføjes, for at redskabet bliver mere målrettet gruppen.

Projektgruppen konkluderede, at Stop Bang-spørgeskemaet i kombination med en natlig iltmåling af blodet kunne være en effektiv måde at screene for risiko for søvnapnø. Det kræver dog yderligere undersøgelser med flere deltagere for at kunne bekræfte resultaterne.

Screening af søvnapnø ved personer med rygmarvsskade i fremtiden

Status på projektet er, at projektgruppen skal have afsluttet beskrivelsen af proceduren for, hvordan screening for søvnapnø skal foregå fremadrettet i klinikken.

Projektgruppen er derudover i gang med at vurdere muligheden for forskning omkring søvnapnø hos personer med en rygmarvsskade.

 

Projektgruppen består af fysioterapeuterne Anne Christensen og Jørgen Vibjerg, fysioterapeut og lektor Erhard Næss-Schmidt, sygeplejerske Vivi Lindhardt Hasselager og professor Jørgen Feldbæk Nielsen på VCR samt Filip Ivanov Kirov, Helle Susanne Laursen, Louise Lindenmayer i Søvnklinikken, Regionshospitalet Viborg.