Foto: Agata Lenczewska-Madsen, HE Midt.

18-02-2022

Region Midtjyllands ungementorer vil udvide erfaringsnetværket med nye initiativer på tværs. Det skal fremme de bedst mulige vilkår for unge og deres netværk i livet efter en hjerneskade eller hjernerystelse. Det helt særlige ved det voksende erfaringsnetværk er, at det går på tværs af både kommuner og landegrænser, men også fagprofessionelle, pårørende og de unge imellem.

Region Midtjylland har et unikt, højtspecialiseret ungementor-tilbud til unge med hjerneskade eller langvarige følger efter en hjernerystelse. På nuværende tidspunkt bliver tilbuddet finansieret af syv kommuner og enkelte andre kommuner, som har tilkøbt forløb ind i ordningen.

Større fokus på inspirationsdeling og faglig sparring
I afslutningen af 2021 tog Region Midtjyllands ungementorer Helle Bak Christensen og Mette Ryssel Bystrup et nyt skridt til at skabe et rum for inspirations- og vidensdeling. Her afviklede de en netværksdag for kommunale fagprofessionelle og andre aktører med henblik på at skabe netværk, vidensdeling, faglig sparring og drøfte nye samarbejdsmuligheder. Den 9. juni 2022 afholder ungementorerne endnu en netværksdag, som skal hjælpe dem tættere på et bredt samarbejde. Det skal komme unge med hjerneskade eller følger efter hjernerystelse og deres netværk til gavn i deres rehabilitering og øvrige hverdagsliv. Sparring og netværksforummet er afgørende for at kunne sikre kvaliteten i Region Midtjylland. Særligt når behovet for et højtspecialiseret tilbud til målgruppen i hver kommune ikke eksisterer.

Det nyeste initiativ i støbeskeen er en kvalificeret og bæredygtig peer mentor-ordning, som skal få unge tilskadekomne til at lære af hinanden. Det vil ungementorerne søge sparring og midler til.

- Vi har fået en henvendelse fra Norge, som har fulgt ungementorordningen i flere år og er nysgerrige på vores organisering og tilbud her i Region Midtjylland. Norge har omvendt gjort sig erfaringer med peer mentor-initiativer for mennesker med hjerneskade eller langvarige følger efter en hjernerystelse, som er interessante for os at drage nytte af. På den måde kan vi dele vores erfaringer, fortæller ungementor Helle Bak Christensen fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Ungementorerne har flere idéer til, hvordan de kan udvikle på deres funktion og dermed blive et endnu bedre tilkøb for kommunerne. Den unikke position at kunne gå på tværs af sektorer, forvaltninger og kommunegrænser rummer netop flere muligheder, som kan komme den enkelte unge og netværket til gode.

- For at vi kan lykkes med vores indsats, må vi fortsat have en stor fleksibilitet og mobilitet i vores arbejde. Vi må bevare fokus på, hvad den unge og netværket har behov for at blive støttet i. Det kan være på uddannelsesinstitutionen, hos forældre, med venner eller på arbejdspladsen, hvor der er behov for, at vi går med eller giver neurofaglig sparring. Det siger Mette Ryssel Bystrup, der også er ungementor på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

En samlet, koordineret indsats er vigtig
Ungementorerne tilbyder støtte til unge mellem 15 og 30 år, så de kan håndtere hverdagen med de udfordringer, der følger efter en hjernerystelse eller hjerneskade. De samarbejder med hjerneskadekoordinatorer i kommunerne, andre fagprofessionelle i den unges forløb og den unges private netværk. Ungementorerne udgør en neutral del af samarbejdet og tager altid den unges perspektiv. Det lader sig bl.a. gøre, fordi mentorerne er ansat i regionen og arbejder på tværs af kommuner. Det betyder, at ungementorerne har mulighed for at køre en samlet, koordineret indsats, hvor de både tilbyder individuelle forløb, men også integrerer den unge i grupper. Ungementorerne har gode erfaringer med at matche unge i en lignende livssituation og at samle unge på tværs af kommunerne. Herved får de unge muligheden for at udveksle erfaringer, som kan give dem oplevelsen af ikke at være alene i verden med det svære.

- Vi har ikke på forhånd nogle målsætninger, der styrer os i mødet med den unge. Vi har en åben dialogisk tilgang og nogle redskaber, vi bruger. Men det er altid den unges behov og ønsker, der bestemmer vores arbejde, fortæller Mette Ryssel Bystrup.

Hjerneskade eller hjernerystelser kan forårsage funktionsnedsættelser og udfordringer som træthed og koncentrationsbesvær. Det kan præge hverdagslivet i en grad, der kan gøre det svært at overkomme ting, der førhen var basale. Derfor kan en arbejdsdag se meget forskellig ud for ungementorerne, der på mange forskellige måder støtter den unge i at håndtere overgange og nye livssituationer. Samtidig støtter de den unges netværk til at forstå og håndtere deres ændrede relation til den unge og den betydning, den unges livssituation har haft.

- Fordi vi går på tværs af kommuner, er den erfaring, vi opbygger om de unges livsfase og mulighed for at møde andre unge i lignende situationer, helt unik. Jeg tror blandt andet, det er derfor, funktionen vækker nordisk interesse, afslutter Helle Bak Christensen.

 

Du kan læse mere om ungementorfunktionen her.