20-04-2022

Et to-årigt projekt, hvor en udgående funktion fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter har tilbudt sparring til ansatte i kommunerne i Vestdanmark, er afsluttet med positive tilbagemeldinger fra medarbejdere i både kommuner og hospital. Det viser evalueringerne fra projektet.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter har med stor succes for både medarbejdere og patienter delt ud af sin højtspecialiserede viden til kommunerne i Vestdanmark. Det har de gjort gennem Projekt Udgående Funktion (PUF), som skulle bygge bro mellem sektorer for at udbyde den bedst mulige rehabilitering for borgere med erhvervet hjerneskade. Samarbejdet på tværs af sektorer skulle være med til at sikre overgangen fra indlæggelse på neurocenteret, til borgeren kommer hjem, så borgerens rehabilitering kan forløbe så godt som muligt.

Om PUF

Projektet var et tilbud om sparring og rådgivning, som gik fra fagprofessionelle fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter til fagprofessionelle i kommunerne. Sidstnævnte har kunnet søge råd om behandling og rehabilitering og om at håndtere komplicerede problemstillinger pr. telefon, videokonference eller besøg ude hos de enkelte kommuner.

Sparringen mellem neurocentret og kommunerne er blevet sat i stand ved, at kommunerne har henvendt sig til neurocentret, når de har ønsket vejledning inden for neurorehabilitering på højtspecialiseret niveau til patienter med erhvervet hjerneskade. Kommunernes henvendelse er blevet taget imod af en fælles regional visitation, som har ført til første telefonopkald mellem sparringspartnerne. Herefter har projektgruppen udarbejdet en plan for rådgivningen til kommunen, som er tilpasset den enkelte borger. Når det enkelte tværsektorielle forløb nåede til vejs ende mellem neurocenter og kommune, blev forløbet afsluttet med en evaluering fra kommunen.

- Vi har forsøgt os med et tilbud, der gør højtspecialiseret viden tilgængelig for alle kommuner. Den mulighed for tværfaglig sparring må vi ikke undervurdere, når vi har med patienter med langvarige og komplekse genoptræningsforløb at gøre, fortæller projektleder Jacob Ahlgreen Gram fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Fagligt stærkt supplement til kommunerne

Projektet har været med til at udvikle kompetencerne hos sundhedspersonalet i de vestdanske kommuner, så de i højere grad er i stand til at hjælpe borgere med en erhvervet hjerneskade med at vende tilbage til et meningsfyldt liv.

Responsen fra kommunerne, som har takket ja til tilbuddet om sparring inden for det højt specialiserede område, har positive takter. Overordnet viser en evaluering blandt medarbejderne i kommunerne, at tilbuddet har hjulpet dem med at få dækket et behov for sundhedsfaglig sparring, vejledning og supervision, som de ellers har svært ved at få dækket. Tilbuddet har samtidig fungeret som supplerende sparring til den interne sparring, som kommunerne allerede bruger. Og det har været nødvendigt, da patienterne bliver udskrevet tidligere til den kommunale rehabilitering end førhen fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Medarbejderne i kommunerne peger på, at den sparring, som neurocenteret har tilbudt kommunerne via projektet, er tilgængelig, direkte og hurtig, men også specifik anvendelig på den enkelte borger og dennes forløb. Evalueringen viser også, at medarbejdere finder tilbuddet interessant i sammenligning med kurser, da det praksisnære i højere grad er i fokus. Ifølge Jacob Ahlgreen Gram er intet for småt til, at kommunerne kan benytte sig af funktionen.

- Kommunerne i Vestdanmark kunne være sikre på at blive klædt godt på til at overføre de gode råd til praksis, når de anvendte vores tilbud, og det er også det, vi hører fra medarbejderne, siger Jacob Ahlgreen Gram.

Øjenåbner for sparringsteamet

Projektet modtager også stor ros fra det faste sparringsteam på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, som blev oprettet til projektet. Vurderingen lyder på, at PUF er en naturlig tilgang til tværsektoriel specialiseret sparring, som er meningsfuld og værdifuld – ikke kun for patienterne, men også for medarbejderne. For sparringsteamet har projektet vist sig at være en øjenåbner for, hvor svært det er for kommunerne at få fat på sparring på de allermest komplekse problemstillinger.

Projektet har gjort det muligt for kommunerne at få konkret, praksisnær viden om patienterne og har været med til at mindske usikkerheder, som kan opstå ved mange overleveringer. Det har, ifølge medarbejderne fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter, skabt en tværsektoriel faglig synergi, som i høj grad kommer patienterne til gavn.