Privatfoto.

20-11-2023

Søvn og døgnrytme skal være en større del af neurorehabiliteringen, mener cand.psych., ph.d., lektor i Neurovidenskabelig Psykologi ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Ali Amidi. Det er nemlig afgørende faktorer for en succesfuld rehabilitering.

Søvnforstyrrelser, herunder insomni, har stor indvirkning på hjernens funktion og dermed også andre rehabiliteringsprocesser, da søvn spiller en væsentlig rolle for hjernens plasticitet. Døgnrytmen kan ligeså blive forstyrret efter en hjerneskade, og det er en udfordring, da døgnrytmen tager over ved et højt søvnpres.

Blandt andet Insomni er én blandt mange søvnforstyrrelser. Insomni er subjektiv og kan ikke måles. Den vurderes efter, om man har problemer med at falde i søvn, vågner om natten eller vågner for tidligt.

Til en temadag om søvn og neurorehabilitering på Regionshospitalet Hammel Neurocenter gav Ali klinikkerne en indføring i nogle af principperne til at hjælpe døgnrytmen og søvnadfærden tilbage på rette spor efter en hjerneskade.

Blandt andet har Ali en bred viden om, hvordan man behandler insomni. Det gør man gennem en adfærdsmæssig intervention, der handler om at forstå, hvad den uhensigtsmæssige søvnadfærd er opstået af - og det er en del af kognitiv adfærdsterapi.

Take home messages

  • Der er omfattende evidens for søvn- og døgnrytmeforstyrrelser efter en hjerneskade.  
  • Forstyrret søvn og døgnrytmer kan have store negative indflydelser på rehabiliteringsprocessen.
  • Adfærdsterapi for insomni og lysterapi er effektive og praktisk implementérbare interventioner til at forbedre søvnen samt normalisere døgnrytmen.
  • Ovenstående kan med fordel indtænkes som led i rehabiliteringen.