To personer i manuelle kørestole bagfra.

foto: Agata Lenczewska-Madsen

21-11-2022

Et nyere systematisk review og meta-analyse om behandling og forebyggelse af skuldersmerter hos personer med en rygmarvsskade gør status på områdets litteratur. Artiklen konkluderer, at der mangler forskning og viden på området – især inden for forebyggelse.

"Treatment of shoulder pain in people with spinal cord injury who use manual wheelchairs: a systematic review and meta-analysis" fra 2021 gennemgår litteraturen om effekten af aktive fysioterapi-interventioner på skuldersmerte, funktion og livskvalitet i relation til behandling og forebyggelse for personer med en rygmarvsskade, der sidder i kørestol. Studiet udspringer af en problematik om, at en meget stor andel af manuel kørestolsbrugere oplever skulderproblematikker, der påvirker deres dagligdagsaktiviteter.

På trods af at der kun findes få studier på området med nogle metodiske udfordringer, er der evidensbaseret viden, der understøtter brugen af aktive fysioterapi-interventioner både i praksis og i hjemmet. Det konkluderer fysioterapeut, ph.d. og lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt studieadjunkt ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Camilla Marie Larsen, der er medforfatter på reviewet.

- Det vi særligt ville med studiet var at afdække de videnshuller, der er, og samtidig få en idé om, om de aktive interventioner gør en forskel, og om den potentielle effekt er klinisk relevant, siger Camilla Marie Larsen.  

Forskerne bag studiet har påpeget, at der mangler viden om personer med en højere nakkeskade og personer med rygmarvsskade,der er mere idrætsaktive. Området er underprioriteret i forhold til almenområdet, hvor der bl.a. findes en del forskning om skulderproblematikker inden for det idrætsaktive område både i relation til forebyggelse og behandling.

Mangel på forebyggelsesstudier

Formålet med reviewet var at opsummere eksisterende forskning om effekten af ​​aktive fysioterapi-interventioner og forebyggelsesstrategier til skuldersmerter, nedsat fysisk funktion og livskvalitet hos personer med en rygmarvsskade.

Den omfattende litteratursøgning fandt i alt fire lodtrækningsstudier om behandling (med i alt 167 deltagere). Studierne viste betydelige og klinisk meningsfulde forbedringer af skuldersmerter og fysisk funktion ved aktive fysioterapi-interventioner. Reviewet viste dog også, at der især mangler viden om forebyggende tiltag, da ingen studier opfyldte kriterierne for forebyggelse.

De mindre studier pegede bl.a. på, at styrketræning, udspænding og optimering af brug af kørestol kan have en forebyggende effekt på skuldersmerter. Det er derfor et stort ønske fra forskere på området at se et større fokus på både udvikling og implementering af forebyggende tiltag, som har fokus på at øge de fysiske ressourcer i overkroppen og på at gøre det nemmere at håndtere et liv med symptomer fra muskler og led. Det drejer sig især om den betydning, det kan have for patientens mobilitet, selvstændighed og livskvalitet.

- Vi ser ud fra mindre studier om forebyggelse, at mange af de samme aspekter, bl.a. styrketræning og optimering af brug af kørestol, gør sig gældende. Dem har vi naturligvis inkluderet i diskussionen i vores studie. Men det betyder ikke, at jeg ikke mener, at området er væsentlig underprioriteret ift. almenområdet, så her er det centralt at sætte ind fremover, påpeger Camilla Marie Larsen.

Generel mangel på forskning og systematiske undersøgelser

Tidligere studier viser som sagt, at fysioterapeutiske interventioner, fx styrketræning og optimering af brug af kørestolen kombineret med strækøvelser, kan mindske skuldersmerter, forbedre funktion og livskvalitet hos mennesker med rygmarvsskade, der bruger manuel kørestol. Men den samlede virkning af forskellige aktive fysioterapi-interventioner for både skuldersmerter, nedsat fysisk funktion og livskvalitet hos mennesker med rygmarvsskade i manuel kørestol er dog endnu ikke undersøgt systematisk og kvantitativt evalueret.

- Vi mangler generelt interventionsstudier og derudover detaljer og kvalitet i beskrivelsen af det, der rent faktisk sker, så det er mere anvendeligt i praksis, slutter Camilla Marie Larsen af.

Fysioterapi-interventioner dækker over alle aktive interventioner, som har til hensigt at øge kapaciteten i skulderne og reducere den biomekaniske belastning (fx, træning, ændring i bevæge/muskelmønstre og optimeret brug af kørestolen).

Revideret 21-11-2022