5-12-2022

Den seneste evidens inden for stroke af "Clinical Pathways in Stroke Rehabilitation. Evidence-based clininal recommendations 2021", der har Thomas Platz som redaktør, kan nu læses i danske pixiudgaver.

Resumé-samlingen består af 9 kapitler, en introduktion og referencer. Du har også mulighed for at hente samlingen som pdf.

Læs om:

- Baggrund og metode

- Målsætning rammesat af ICF-modellen

- Bevidsthedssvækkelse

- Synkeproblemer

- Rehabilitering af arm- og håndfunktion

- Mobilitet efter stroke

- Kommunikation

- Synsforstyrrelse og spatiel neglekt

- Kognition

Resuméerne er forfattet af forskere fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter. ViC har stået for sammenskrivning, redigering og layout. Resumé-samlingens redaktører er Iris Brunner fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Lene Bastrup fra ViC. 

Find hele samlingen her.

Revideret 05-12-2022