12-09-2023

For patienterne på Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) indgår mental rehabilitering som en del af helhedsorienteret rehabilitering. Gennem individuelt tilrettelagte forløb med samtale og terapi hjælper VCR's psykologer patienterne med at arbejde med erkendelse og accept af deres rygmarvsskade og ændrede livsvilkår.

Den mentale del af rehabiliteringen på VCR er kerneopgaven for to kliniske psykologer på stedet, som indgår i de tværfaglige teams omkring patienterne.

Et arbejde med erkendelse og accept

Det er vanskeligt for de fleste patienter at skulle acceptere deres rygmarvsskade og de begrænsninger, den medfører. Derfor fylder erkendelse og accept meget både direkte og indirekte i terapien med patienterne for psykologerne Nanna Mark og Nadia Hauge Simonsen, selvom temaerne i psykologsamtalerne kan være meget forskellige.

I starten af rehabiliteringsforløbet på VCR kan det være en udfordring for mange patienter alene at forstå, hvad en rygmarvsskade er. En del af det indledende erkendelsesarbejde ligger dermed i at opnå viden og indsigt, som mange faggrupper, bl.a. læger, sygeplejersker og terapeuter, bidrager til.

- Én ting er at erkende faktuelt, at man har fået en rygmarvsskade, men erkendelsesprocessen rummer også en følelsesmæssig del, som ikke nødvendigvis sker parallelt med den kognitive, siger klinisk psykolog Nadia Hauge Simonsen.

Derfor er det vigtigt at mærke og følelsesmæssigt reagere på rygmarvsskaden. Nogle gange gennemgår patienterne processerne på egen hånd eller ved hjælp af netværket og omgivelserne, og andre gange er det gennem psykologsamtaler.

Ingen ”one size fits all”

Det overordnede mål med psykoterapi er, at patienten lærer at leve med sin rygmarvsskade. Patienten og psykologen opstiller sammen nogle konkrete mål, eksempelvis at lære at forholde sig realistisk til sin ændrede livssituation, at kunne rumme tanker og følelser, at rekonstruere identiteten eller at lære at mærke sig selv og sine grænser.

Psykologerne arbejder generelt med forskellige metoder og tilgange og inddrager konkrete terapeutiske redskaber fra eksempelvis eksistentiel, kognitiv, psykodynamisk, interpersonel og narrativ terapi. Psykologerne tilbyder individuelle samtaler, parsamtaler og familiesamtaler.

- Der er ingen "one size fits all". Derfor vurderer vi behovet hos den enkelte patient og tilrettelægger hvert forløb derefter, siger klinisk psykolog Nanna Mark.

Mindfulness er en grundpille i psykologernes arbejde

Mindfulness er en af grundpillerne i psykologernes arbejde med accept. Gennem mindfulness-træning opøver patienterne evnen til at være nærværende og tilstede i nuet og til at være venlige og accepterende over for sig selv. Det gør de blandt andet gennem åndedrætsøvelser, hvor de skaber kontakt til kroppen, og gennem observation af tanker og følelser, der går gennem hovedet og kroppen.

- I mindfulness handler accept om, at man ser, hvad der er. Det betyder ikke nødvendigvis, at man kan lide det, man ser, men at man giver plads frem for at kæmpe imod det svære og smertefulde, fortæller Nadia Hauge Simonsen.

Patienterne på VCR bliver både tilbudt mindfulness på hold og som del af individuelle samtaler, når det er relevant.

En sorgproces

Der er mange tab at forholde sig til for mennesker, der får en rygmarvsskade, og deres pårørende. Herunder ses ofte tab af kropslige funktioner og dermed tab af muligheden for at udføre aktiviteter og roller som tidligere. Som pårørende kan det eksempelvis være et tab ikke længere at kunne være fælles om praktiske opgaver eller at kunne tage på cykelferie med sin ægtefælle.

Derfor arbejder psykologerne med erkendelse og accept som en sorgproces. I samtalerne inddrager de ofte to-spors-modellen, som aktuelt er den mest anerkendte forklaringsmodel om sorg.

Identitetstab og tab af frihed

De fleste mennesker, der får en rygmarvsskade, vil opleve en følelse af at miste dele af deres identitet. Eksempler på det kan være:

  • ikke at kunne varetage et fysisk krævende arbejde
  • at ens seksualfunktion er ændret
  • at blive afhængig af hjælp til bad og påklædning
  • ikke længere at kunne deltage aktivt på legepladsen med sine børn

Mange patienter nævner tab af frihed som en central del af deres identitetstab. Det kan være friheden til at være spontan, uafhængig af hjælp, kunne klare sig selv og gøre, som man vil.

- Identitet er ofte et tema i vores samtaler med patienterne. For de fleste er det en meget stor og grundlæggende omvæltning i tilværelsen at få en rygmarvsskade. Derfor går de fleste igennem en proces, hvor de skal justere eller ændre det billede, de har af sig selv, siger Nanna Mark.

- Det tager tid at finde nye veje og skabe en meningsfuld hverdag på en helt ny måde, tilføjer Nadia Hauge Simonsen.

Forslag til litteratur:

  • ”Kort og godt om sorg” af Mai-Britt Guldin
  • ”Når virkeligheden slår hårdt” af Russ Harris
  • ”Lev med livets katastrofer” af Jon Kabat-Zinn
  • "Kunsten at miste. Om tab, sorg og eksistens" af Mai-Britt Guldin og Carlo Leget (udkommer i 2024)