Skærmbillede 2022-02-16 130256.png

16-02-2022

Kan man forbedre genoptræningen efter en rygmarvsskade ved at påføre hjernen kraftig magnetisme? Det har forskere fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade undersøgt.

Søren Krogh Jensen har gennemført et nyt forskningsprojekt for Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) i samarbejde med Aarhus Universitet, Health. Forskningsprojektet tager udgangspunkt i de kroniske komplikationer som tab af bevægeevnen, som en rygmarvsskade medfører. I forsøget på at forbedre udfaldet af genoptræningsindsatsen for målgruppen har Søren Krogh Jensen undersøgt en terapiform, der ikke før er benyttet i Danmark. Resultaterne fra studiet tyder på, at behandlingsformen kan øge effekten af genoptræning på langt sigt. Forskerne understreger dog, at det først kan bekræftes, når der er gennemført yderligere studier på området.

Det har vist sig, at man ved at påføre den motoriske hjernebark gentagende og højintens magnetisk stimulation kan fremkalde ændringer i centralnervesystemet hos personer med en række lidelser. Dette kan have en positiv indvirkning på at genvinde bevægefunktionen. Teknikken er dog endnu ikke grundigt undersøgt som behandlingsform hos personer med rygmarvsskade.

Forsøgsdeltagerne i projektet – patienter indlagt på VCR – modtog enten magnetstimulation eller falsk/imiteret behandling i fire uger. Derudover fik de målt deres funktionsniveau før og efter behandlingen og tilmed lige inden, de blev udskrevet.

 

Læs yderligere om resultaterne.