20-04-2022

På Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) i Viborg har de sammen med flere samarbejdsparter dokumenteret effekten efter 1 år af en pacemaker i hoften, der nu har hjulpet rygmarvsskadede patienter på benene igen. De videnskabelige resultater for operationen, der kaldes SCI LION, er lovende, men peger på krav om yderligere intensiv behandling for, at behandlingen kan siges at være succesfuld.
 

8 personer, der er lammet i den nedre del af ryggen grundet en rygmarvsskade, gennemgår nu et fysisk genoptræningsforløb, efter de har fået indopereret en pacemaker i hoften. Artiklen "Effect of pelvic laparascopic implantation of neuroprosthesis in spinal cord injured subjects: a 1-year prospective randomized controlled study" viser resultaterne af operationen på VCR. Operationen har fået patienter til at stå og i nogle tilfælde gå en kort distance, og nu peger resultaterne på, at der er tale om en sikker og effektiv operation. Resultaterne viser en lille, men klinisk relevant og statistisk signifikant stigning i patienternes evne til at gå, hvis man sammenligner med standard ekstern muskel el-stimulation, som de 8 personer fra studiets kontrolgruppe fik. For at opnå den endelige effekt, skal personen med rygmarvsskade igennem et langstrakt genoptræningsforløb. De lovende resultater er blevet målt på operationen efter bare ét år og peger dermed på et stort potentiale på sigt for patientgruppen, som er hårdt ramt på livstid.

- Det kræver væsentlig mere behandling at få patienter med en totalskade i rygmarven til at gå igen, men vi kan godt forvente, at effekten af operationen bliver mere synlig efter flere års fokuseret genoptræning, siger overlæge, dr. med. Helge Kasch.

Fysiske og mentale gevinster for patienterne

Flere af de 8 SCI LION deltagere oplevede efter et år, at deres smerter og spasmer var reduceret, og nogle rapporterede bedre heling af sår og undgåelse af tryksår. De forhold kigges der også nærmere på i aktuelle undersøgelser.

- Det er vigtigt, når man tænker på fremtidsudsigterne, at man på flere måder - ud over bevægelighed - måske kan forebygge smerte og sår og andre senfølger. Operationen har på mange måder været livsændrende for personer med rygmarvsskade. Flere har oplevet, at de efter mange år i kørestol ved egen kraft med hjælp af pacemaker-stimulation kan rejse sig op og komme i øjenhøjde med andre mennesker. Det giver en ændret selvopfattelse og for mange et andet livsperspektiv. Det forklarer Helge Kasch, som stod i spidsen af projektet på Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Operationen er ikke egnet til alle typer af rygmarvsskadede patienter. For at få tilbuddet om operationen kræves det blandt andet, at der er motivation og viljestyrke i forhold til at gøre en indsats i træningen ud over det sædvanlige. Efter det første år har operationen vist sig at have både fysiske og mentale gevinster for de deltagende personer med følger efter rygmarvsskade.

Krav om intensiv fysisk genoptræning

SCI LION-behandlingen er en kombination af nervestimulation og fysisk træning. Patienterne har fået lagt elektroder ind i dybt i det lille bækken, og med svag strøm fra en pacemaker har elektroderne stimuleret de nerver, der går ned til baldemusklerne, hoften og knæene.

Forskningsprojektet om SCI LION har taget udgangspunkt i et forsøg fra Schweiz, hvor en lignende operation fik patienter med en rygmarvsskade til at gå en distance på over en kilometer. Nu er forskningsarbejdet for SCI LION-proceduren på VCR slut, og konkrete resultater viser, at indgrebet har kunnet lade sig gøre på baggrund af et flot arbejde fra kompetente kirurger og andet sundhedspersonale i et samarbejde med professor Axel Forman fra Aarhus Universitetshospital (AUH). Nu understøtter forskningen behandlingen, og med længerevarende opfølgning og træning burde der være lovende resultater i vente i fremtiden. I dag vurderes det på VCR, at man for at opnå den maksimale effekt af pacemakeren må igennem et styret træningsforløb over 3 år med blandt andet stå- og gang-træning og især mere intens træning det første halve år efter operationen.

Planlægning af næste skridt

Da forskningsprojektets fase 1 er slut, og proceduren er set gennemført i dansk kontekst, er planen at arbejde videre på en version 2 med udvikling og implementering af principper med neurostimulation til personer, som lever med følger efter rygmarvsskade. Der er igangværende initiativer for et tættere samarbejde med kliniske forskere på AUH for at optimere udvikling af blandt andet pacemakerprogrammer og elektrodeplacering og få hele behandlingen ”sat på formel”. På Vestdansk Center for Rygmarvsskade tilbyder man nu korte rehabiliteringsophold til pacemakerbrugere for at optimere behandlingsresultater efter operationen.

- Vi befinder os stadig i den spæde start af neurostimulation inden for neurorehabiliteringen, men vi kan se, at det har en positiv og brugbar effekt, så vi er spændte på, hvor langt man kan nå med behandlingen, påpeger Helge Kasch.