En af udviklerne bag prognosemodellen Jesper Just Fabricius.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter arbejder hele tiden på at bruge data fra patientjournaler som støtteredskab til beslutninger i klinikken. Nu er en ny prognosemodel for komplet oral ernæring "Subacute prognosis of oral nutrition" (SPOON) udviklet. Det er den første prognosemodel for sondeernæring inden for subakut rehabilitering på verdensplan.

Erfaringer fra Regionshospitalet Hammel Neurocenters tidligere patientforløb med sondeernærede patienter (1.233 patientforløb fra 2012-2019) skal være med til at give et kvalificeret bud på, hvordan det kan gå patienter med blandt andet lignende diagnose og funktionsniveau ved indlæggelse. Planen er på sigt, at prognosemodellen løbende skal opdateres med nye data.

Erfaringer med prognosemodeller som beslutningsstøtteredskab

Med prognosemodellen vil klinikerne få et beslutningsstøtteredskab, som kan supplere de faglige drøftelser om patientens prognose for at blive fri for sondeærnæring og dermed komme et skridt tættere på selvstændig livsførelse.

SPOON, som blandt andet er udviklet af forskningsansvarlig ergoterapeut på Hammel Neurocenter Jesper Just Fabricius, er inspireret af en prognosemodel for traktealtuber, som er blevet udviklet og implementeret på Hammel Neurocenter.

På baggrund af feedback fra en afprøvningsperiode er SPOON-redskabet udviklet til selv at trække de relevante data fra den elektroniske patientjournal. Det frigiver tid til klinikerne, som ikke skal bruge tid på det, når de skal præsenteres for en prognose.

Prognosemodellen i praksis

SPOON er nu ved at blive implementeret på Hammel Neurocenters ti sengeafsnit i en proces, der er understøttet af Jesper Just Fabricius, ergoterapeut Henriette Holm Stabel og ressourcepersoner inden for dysfagiområdet på de enkelte afsnit.

- Vi håber på at kunne få SPOON valideret i andre kontekster, så redskabet med tiden vil kunne anvendes af andre neurorehabiliteringsenheder både nationalt og internationalt, siger Jesper Just Fabricius.

Læs mere om udviklingen af prognosemodellen i artiklen "Subacute prognosis of oral nutrition (SPOON): Development of a multivariable prognostic model for complete oral intake in tube-fed subjects with acquired brain injury" her.