28-06-2022

For at understøtte neurorehabiliteringsindsatsen og forskning i neurorehabilitering på Hospitalsenhed Midt, som støt vokser, dannes der nu 6 forskningsgrupper på tværs af de to centre Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Det danner grundlag for en ny organisering, der i højere grad skal gøre det fælles forskningsmiljø til en naturlig del af den kliniske praksis.

Læs en kort introduktion til grupperne her, som allerede har taget hul på arbejdet.

EPIC (Epidemiology Prognosis, & Intervention in Concussion) med gruppeleder Jørgen Feldbæk Nielsen, professor, overlæge dr. med.
Gruppen har forsket i hjernerystelse i flere år. I øjeblikket har de et tilbud til personer med langvarige følger efter en hjernerystelse i samarbejde med kommunerne i Region Midtjylland. Her afprøver de et tværfagligt 8-ugers behandlingstilbud til voksne i en arbejdsdygtig alder.

reCARE (Neurorehabilitation Care) med gruppeleder Lena Aadal, forskningsansvarlig sygeplejerske, ph.d., lektor.
Gruppen vil udvikle neurorehabiliterende pleje på højt internationalt kvalitetsniveau i samarbejde med borger/patient og internationale samarbejdspartnere. Det vil de gøre ved at bedrive og formidle kliniknær forskning, der understøtter kompetenceudvikling og evidensbasering af personcentreret pleje i tværsektoriel neurorehabilitering.

reGAIN (Activity and Participation Neurorehabilitation) med gruppeleder Jesper Just Fabricius, forskningsansvarlig ergoterapeut, ph.d.
Gruppen vil bedrive forskning inden for aktivitet og deltagelse i neurorehabilitering. Det vil de gøre gennem kliniknær forskning, forskning med fokus på sektorovergange og forskning af national og international karakter.

reMOVE (Motor and Sensor Neurorehabilitation) med gruppeleder Iris Brunner, forskningsansvarlig fysioterapeut, ph.d., lektor.
Gruppen vil levere forskning, som bidrager til individualiseret neurorehabilitering med fokus på fysisk funktionsnedsættelse og aktivitetsbegrænsning i samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere. Gruppens forskning skal understøtte patienter i at nå det bedste resultat under deres rehabilitering baseret på evidens, individuel prognose og personlige ønsker og præferencer.

reMIND (Cognitive and Affective Neurorehabilitation) med gruppeleder Lars Evald, forskningsansvarlig neuropsykolog, ph.d.
Gruppen vil samle multidisciplinære forskningsundergrupper på tværs af klinikere og forskere inden for udvalgte kognitive og affektive følger efter hjerneskade. Gruppen vil samle de mange igangværende forskningsprojekter for at styrke indsatsen og samarbejdet med klinikere på Regionshospitalet Hammel Neurocenter samt nationale og internationale netværk.

BI-gruppen (Business Intelligence) med gruppeleder Kåre Eg Severinsen, cheflæge, ph.d.
Gruppen vil understøtte kliniknær forskning og udvikling ud fra journaldata. Gruppens forskningsprojekter er baseret på det kliniske datagrundlag og skal bringe indsamlede sundhedsdata fra journalerne i spil på patientstuerne og understøtte dokumentationspraksis.

- Det kan være en udfordring at overskue den omfattende aktivitet, understøtte alle forskeres udvikling og sikre fremgang i alle projekter. Det skal den nye organisering være med til at ændre på, siger Jørgen Feldbæk Nielsen, der er professor og ansvarlig for den nye organisering.