Kåre Eg Severinsen er ny forperson i DSNR (foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hospitalsenhed Midt).

25-07-2023

Dansk Selskab for Neurorehabilitering (DSNR) har rystet posen og fået ny bestyrelse og ny strategi. Selskabets mission er bl.a. at øge den lægefaglige repræsentation i det tværfaglige selskab, så selskabet får en endnu større sundhedspolitisk stemme.

Cheflæge på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Kåre Eg Severinsen er blevet valgt som ny forperson i selskabet.

- Jeg er glad for at stå i spidsen for DSNR, der nu har fået en fagligt og organisatorisk styrket bestyrelse, der repræsenterer og tegner hele vores fælles felt, siger Kåre Eg Severinsen.

Større lægefaglig repræsentation med tværfaglige briller

En af bestyrelsens missioner er at markere sig mere sundhedspolitisk. DSNR har tidligere slået sig på at være et selskab med en bred faglighed, men for at få en større stemme er det nødvendigt at lægge sig i forlængelse af sundhedsvæsenets dynamik, som kræver en større lægefaglig repræsentation i selskabet.

- En af mine største ambitioner er at samle lægerne inden for neurorehabilitering, så vi kan løfte lægefagligheden i selskabet og drive den monofaglige udvikling frem, uden at det er på bekostning af den stærke tværfaglige tradition, udtaler Kåre Eg Severinsen.

Selskabet skiller sig ud ved at være grundlagt som et tværfagligt selskab. Tanken er, at DSNR fortsat skal vægte tværfaglighed, men fremover skal det være stærkere repræsenteret med læger, der med udgangspunkt i en specialemæssig forskellig baggrund favner og ser værdien i det tværfaglige.

Bestyrelsens planer for fremtiden

Planen med selskabet er fortsat at være et fagligt og socialt mødested for fagpersoner, der arbejder med neurorehabilitering. Medlemmerne kan bruge selskabet til at udveksle nyeste viden og skabe nye forbindelser inden for fagfeltet.

- Vi har en stærk bestyrelse med mange års erfaring inden for neurorehabilitering, der repræsenterer forskellige faggrupper og sektorer. Den tværfaglige og tværsektorielle repræsentation skal vi værne om, siger Kåre Eg Severinsen.

Næste konkrete skridt for bestyrelsen er i sensommeren at afholde en temadag i det nyligt indviede Bodil Eskesen Center, der varetager den specialiserede neurorehabilitering af erhvervet hjerne- og rygmarvsskade i Østdanmark. Bestyrelsens langsigtede plan er desuden at markere sig stærkere i det faglige nordiske samarbejde vedrørende neurorehabilitering.

Om DSNR og den nye bestyrelse

Dansk Selskab for Neurorehabilitering, der er grundlagt i 2005, er selvstændigt medlem af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) og underselskab til det lægefaglige selskab Dansk Neurologisk Selskab.

Bestyrelsen består nu af:

  • Forperson: Kåre Eg Severinsen - cheflæge på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, neurologisk speciallæge, ph.d. i neuroscience og klinisk lektor på Aarhus Universitet
  • Næstforperson: Louise Nørreslet Gimsing – læge og neurolog
  • Kasserer: Karin Spangsberg – programleder ved Videnscenter for Neurorehabilitering, master of public health, specialist i neurologisk fysioterapi, fysioterapeut
  • Sekretær: Jens Bak Sommer - forsknings- og udviklingsleder på Vejlefjord, neuropsykolog
  • Ordinært medlem: Helle Dybkjær – chefterapeut på Regionshospitalet Hammel Neurocenter
  • Ordinært medlem: Charlotte Lützhøft Rath - ledende overlæge, ph.d., Region Hovedstaden, Rigshospitalet, Neurocentret, Bodil Eskesen Centeret
  • Ordinært medlem: Christel Damgaard - leder af Akutpleje og Rehabilitering/ Uddannelsesteamet, Roskilde Kommune
  • Suppleant: Marlene Munch – ergoterapeut og teamleder, Cervello
  • Suppleant: Louise Lund-Møller - chefsygeplejerske, Region Hovedstaden, Neurocentret, Bodil Eskesen centeret

Læs mere om Dansk Selskab for Neurorehabilitering her og find den nye bestyrelse her.