Tryksår2.jpg

På billedet ses nogle af alliancens medlemmer, da de mødtes i foråret. Foto af: Maria Stove.

24-05-2022

Tryksår efter rygmarvsskade er et stort problem. En række aktører på tværs af sundhedsområdet tager nu initiativ til en landsdækkende indsats, der skal skabe øget opmærksomhed om tryksår hos personer med skade på rygmarven. Målet er bedre forebyggelse og behandling.

Næsten alle med en skade på rygmarven risikerer på et tidspunkt i livet at blive ramt af tryksår. En banal rød plet kan hurtigt udvikle sig til et livstruende sår, hvis der ikke bliver grebet ind i tide. Ny alliance skal skabe mere opmærksomhed om tryksår hos personer med rygmarvsskade.
 
- Personer med rygmarvsskade er i meget høj risiko for at udvikle tryksår, fordi de fleste tilbringer mange timer i siddende stilling. Et tilsyneladende overfladisk rødt mærke kan være et af de første tegn på en dyb og alvorlig vævsskade, og det er vigtig viden, der skal ud til både personale og personer med en skade på rygmarven, siger Knærke Søgaard, der er sygeplejerske, ph.d.-studerende og formand for den nye tryksårsalliance. 
 
Hun forklarer, at der er for lidt opmærksomhed på forebyggelse og tidlig indsats.
 
-  Når den røde plet opdages, bliver den ofte ikke taget alvorligt nok, og relevant behandling iværksættes alt for sent. Der er mange eksempler på, at der er for langt fra borgeren til specialiseret sårbehandling, når et dybt tryksår opstår. Alle gode kræfter og forskellige fagligheder må i spil, så vi kan spare den enkelte for mange lidelser, siger Knærke Søgaard.
 
Tryksårsalliancen skal systematisk indsamle viden om omfanget af tryksår og patientforløb hos personer med rygmarvsskade i Danmark, herunder de socioøkonomiske konsekvenser. Der vil også blive sat fokus på, hvad der skal til for at skabe større sammenhæng i forebyggelse og behandling på tværs af sektorer. 

Vidensdeling skal bane vejen

En stor del af koordineringen mellem de mange aktører på området vil blive varetaget af de to videnscentre inden for neurorehabilitering i henholdsvis øst- og vest. Her glæder man sig til at gå i gang med opgaven.

 
- Vi kommer til at lægge stor vægt på videndeling, sparring og samarbejde. Deltagerne har forskellig baggrund, og det er en stor styrke for alliancen, da det giver et stærkt kontaktnet og gode muligheder for at nå succesfuldt ud med budskaberne, siger David Jonsson fra Videnscenter for Neurorehabilitering (VNR). 
 
Lene Bastrup Jørgensen fra Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering (ViC) understreger, at videnscentrene vil medvirke til, at indsigt og viden om tryksår kan komme ud på tværs af sektorer og fag. 
 
- Det vigtigste er en national og tværsektoriel indsats, hvor vi trækker på hinandens erfaringer. Vi vil inddrage nationale parter, der arbejder med sårproblematikker og være opmærksomme på, at det har et tværsektorielt sigte. Vi har brug for en systematisk, politisk og faglig indsats, siger Lene Bastrup Jørgensen.
 
Brugerne er repræsenteret gennem RYK - Rygmarvsskadede i Danmark , der er interesseorganisation for mennesker med rygmarvsskade og deres pårørende. 
 
Bente Ovesen, der er en af RYK's repræsentanter i alliancen, måtte i flere år kæmpe med et tryksår, der udviklede sig til at blive dybt og alvorligt, fordi det ikke blev behandlet i tide. 
 
- Det er et stort skridt i den rigtige retning med et tryksårssamarbejde på tværs af sundhedsområdet. Vi har brug for forskellige perspektiver på problematikken og for håb. Lige nu er tryksår noget af det, man frygter allermest som rygmarvsskadet. Noget alle helst vil lukke øjnene for. Vi skal nedbryde håbløsheden og katastrofetankerne om det at få et sår og have løsningerne frem i lyset, så vi kan opretholde gejsten hos personer med en skade på rygmarven, siger Bente Ovesen. 

FAKTA om tryksårsalliancen​

Tryksårsalliancen er et nyt samarbejde, der sætter fokus på og fremmer den tværfaglige og tværsektorielle indsats til forebyggelse, behandling og rehabilitering af tryksår hos personer med rygmarvsskade. 

Tryksårsalliancen består på nuværende tidspunkt af repræsentanter fra:
 
Odense Universitetshospital, Afdeling for Rygmarvskader (Hornbæk), Vestdansk Center for Rygmarvsskade (Viborg), Specialhospitalet (Aarhus/Rødovre), Videnscenter for Neurorehabilitering (VNR), Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering (ViC) og RYK - Rygmarvsskadede i Danmark. Der kommer løbende flere til.

Kommissorium

En af alliancens første opgaver bliver at udarbejde og evaluere en 2-årig handleplan i forhold til formålet om at sætte fokus på og fremme den tværfaglige og tværsektorielle indsats til forebyggelse, behandling og rehabilitering af tryksår hos personer med rygmarvsskade. 
 
Kommissorium-Tryksaarsalliance-2022.pdf

Kontakt

Kontakt vedr. samarbejde

 • Videnscenterleder ​Lene Bastrup Jørgensen, Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering (ViC)
  Tlf. 2515 0220, lenejoer@rm.dk
 • Akademisk medarbejder​ David Alexander Jonsson, Videnscenter for Neurorehabilitering (VNR)
  Tlf. 3863 4628, david.alexander.jonsson.01@regionh.dk

Journalister kan kontakte:

 • Presserådgiver Maria Stove, Videnscenter for Neurorehabilitering (VNR)
  Tlf. 2339 8198, maria.stove@regionh.dk
 • Kommunikationskonsulent Mette Berg, Vestdansk Videnscenter for Neurorehabilitering (ViC)
  Tlf. 2033 1101, meebeg@rm.dk

Læs hele vores artikel, som blev bragt i RYK-bladet 2/2022

 

Skærmbillede 2022-06-28 102939.png