12-09-2022

Til årsmødet i Dansk Selskab for Neurorehabilitering 2022 delte Lars Evald sin viden om de mange subsymptomer ved neglekt. Netop at udbrede viden om forskellige typer af neglekt og udbrede kendskab til værktøjer til udredning og behandling var fokus for hans oplæg. I den forbindelse lænede han sig op ad en ny retningslinje for neglekt som eksempel på, hvordan man kan stille evidensbaseret viden til rådighed for praksis.

Subtype er afgørende for udredning og behandling

Neglekt er et komplekst syndrom, der dækker over mange forskellige subsymptomer, der kan være afgørende for behandlingsvalg. En ny retningslinje, som er udviklet på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, forsøger at skabe et fælles sprog, en 'værktøjskasse' til udredning og behandling samt en systematisk tilgang til individualiseret behandling.

Neglekt er en opmærksomhedsforstyrrelse, der slår sig på mange forskellige subsymptomer, da to hjerner og to hjerneskader aldrig er ens. Udfordringen er først og fremmest at kende alle subtyperne og kombinere dem med de rigtige behandlingsmetoder. Det gør det vanskeligt for de sundhedsprofessionelle at stille diagnosen og afgøre det rette behandlingsvalg.

Men det er afgørende for at opnå effekt af behandlingen. Der findes nemlig ingen enkelt test, der kan fange alle typer for neglekt. Samtidig findes der ingen behandling, som virker på alle typer. Derfor skal udredning af og behandling for neglekt tilrettelægges individuelt ud fra et klinisk ræsonnement på kryds og tværs af de forskellige metoder.

Ny retningslinje skal hjælpe til udredning og behandling af neglekt

På Regionshospitalet Hammel Neurocenter har de netop udviklet en ny klinisk retningslinje for, hvordan man på tværs af faggrupper kan udrede og behandle neglekt ud fra en systematisk afprøvning af forskellige behandlingsmetoder.

Ifølge retningslinjen skal patienten med neglekt udredes for sine symptomer ud fra en kombination af teori, empiri og et klinisk ræsonnement. Det efterlader klinikerne, på tværs af faggrupper, flere valgmuligheder på behandlingsmetoder. Viser det sig, at patienten ikke har oplevet fremgang, skal klinikerne afprøve en ny metode. Omvendt skal behandlingen fortsættes eller skrues op i intensiteten, hvis patienten responderer på behandlingen.

Aktuelt findes der omkring 15 forskellige behandlingsmetoder af neglekt. Dog er der ikke tilstrækkeligt belæg for, hvilke metoder der er bedst at bruge til den individuelle patient.

- Vi har endnu ikke knækket koden og ved ikke nok om, hvilke symptomer der skal behandles med hvad, så vi må komme med et kvalificeret bud og prøve os frem systematisk, indtil vi rammer den rette behandling, siger forskningsansvarlig neuropsykolog og ph.d. på Regionshospitalet Hammel Neurocenter Lars Evald.

Om retningslinjen

Retningslinjen skal være med til at skabe fælles forståelse af og sprogbrug om neglekt på tværs af faggrupper og definere subtyper og diagnosticering inden for neglekt. Samtidig skal den beskrive metoder til tværfaglig screening og udredning samt tværfaglig behandling og rehabilitering af neglekt.

Retningslinjen er udviklet til klinikere på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, men er til fri afbenyttelse.

Arbejdet med en ny klinisk retningslinje udspringer af internationale studier, der viser, at neglekt er underdiagnosticeret og underbehandlet. Det på trods af, at neglekt er et relativt udbredt fænomen, som ses ved op til 50% af patienter med apopleksi på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Samtidig er neglekt et syndrom med store konsekvenser for indlæggelsestiden og graden af at være selvhjulpen efter udskrivelse.

Se slides fra oplæg her.

Fakta om oplægsholder:

Lars Evald er forskningsansvarlig neuropsykolog og ph.d. på Regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Se Lars Evalds profil her.

Referencer:

1: RHN – Neglekt udredning og behandling
2. KF-NAP