Privatfoto.

4-5-23

Aarhus Kommunes sårteam og siddestillingsteam arbejder tværfagligt omkring tryksår. De to teams arbejder hen imod en fast arbejdsgang i Aarhus Kommune, som skal uddanne sundhedsprofessionelle og sikre forebyggelse af tryksår og behandling i de tilfælde, hvor skaden er sket.

På Center for Specialrådgivning i Aarhus Kommune kan man møde sårteamet og siddestillingsteamet. Deres vision er at forudse tryksår.

For at finde årsagen til et tryksårs opståen og igangsætte den rette intervention, skal der implementeres en fast arbejdsgang, mener siddestillingskonsulent Louise Mielche og sårkonsulent Mette Riis. Og det kræver en hel del ændringer, herunder et meget større fokus på forebyggende arbejde samt undervisning på de sundhedsfaglige uddannelser og hos det udførende sundhedspersonale, der har gang i borgernes hjem.

Mangel på grundlæggende viden om tryksår hos de fagprofessionelle

Sårteamet og siddestillingsteamet oplever ofte, at der er mangel på grundlæggende viden om tryksår hos de sundhedsprofessionelle.

- I Aarhus Kommune har vi den udfordring, at der er mange nye sygeplejersker og terapeuter, men alt for få specialister, der kan lave sidemandsoplæring, siger sårkonsulent Mette Riis.

Derfor ønsker hun at få udarbejdet en obligatorisk intropakke til nyansatte i kommunen. Det grundlæggende kompetenceniveau er nemlig for lavt, hvis man spørger de to teams.

- Det er vigtigt, at lederne støtter op om, at nyansatte får tid til at tilegne sig ny viden. Som nyansat ved du ikke, hvad du ikke ved, og lige nu er der ikke tid til at fordybe sig i faglitteratur i hverdagen. Men undervisning og sidemandsoplæring er alfa omega for, at man som sundhedsprofessionel ikke overser vigtige signaler hos borgeren, uddyber siddestillingskonsulent Louise Mielche.

Aarhus Kommune tester prøvehandling af

Tryksårsområdet i Aarhus Kommune er komplekst. Derfor har sårteamet og siddestillingsteamet i samarbejde med en kvalitetsudviklersat gang i en prøvehandling om forebyggelse og systematisering af indsatser på tryksårsområdet. Formålet er at lave en struktureret tilgang til behandlingen af en borger, har udviklet trykspor/sår.

Ifølge de to teams er det vigtigt, at de sundhedsprofessionelle kender til hinandens arbejde omkring borgerens sår. Derfor arbejder de nu på at få indført, at de forskellige sundhedsprofessionelle besøger borgeren sammen. Det gælder både terapeuter, sygeplejersker, diætister og andet plejepersonale.

- Lige nu er det ret tilfældigt, hvad de sundhedsprofessionelle gør, og derfor bliver vores team involveret for sent. Vi håber, at prøvehandlingen kan være med til at vise, at en ny arbejdsgang vil kunne bidrage til større ensartethed i sårvurderingen, tættere samarbejde samt mere opmærksomhed og højere kvalitet i behandlingen, siger Mette Riis.

Tværfagligt samarbejde kræver kendskab til hinandens arbejde

Sårteamet og siddestillingsteamet i Aarhus Kommune har et unikt samarbejde. De håber at kunne udbrede den tværfaglige arbejdsgang – særligt til terapeuter og sygeplejersker, men også til øvrigt personale, borgere og pårørende.  Det er vigtigt, at teamet omkring borgeren sikrer de bedst mulige betingelser for heling af tryksår.

De to teams besøger borgeren sammen. Mens siddstillingsteamet finder årsagen til, at såret er opstået og sætter en intervention i gang, laver sårteamet en plan for sårbehandling. Herefter vurderer personalet hos borgeren, om interventionen har en effekt, eller om der skal justeres.

Løbende bruger de platformen pleje.net til at dele fotos og oplysninger om sårets tilstand. Det gælder ikke kun internt, men også med AUH og de praktiserende læger. Ifølge Louise Mielche og Mette Riis er pleje.net et godt sammenligningsredskab, som gør det muligt at måle og vurdere borgernes sår og frembringe data på dem.

- Mange tror, de allerede arbejder tværfagligt, men det er vanskeligt, hvis man ikke er klar over, hvad de andre sundhedsprofessionelle laver konkret. Derfor er kommunikationen imellem fagpersoner afgørende. Det giver et langt bedre overblik, at vi ved, hvem "der er den lige nu og her", og hvor vi er i forløbet, siger Louise Mielche.

Den tværfaglige sparring er med til at sikre, at vi løfter i flok for at tilbyde borgerne den bedst mulige behandling.

Om sårteamet og siddestillingsteamet i Aarhus Kommune

Sårteamet består af 3 sårkonsulenter, herunder Mette Riis, der tilbyder kompetenceudvikling, undervisning og sparring til personale, der arbejder med borgere med sår i Aarhus Kommune. De laver bedside-undervisning af plejepersonalet i borgernes hjem og på plejehjem og kan kaldes ud til komplekse sårbehandlinger.

Siddestillingsteamet består af fysioterapeut Louise Mielche og 2 ergoterapeuter, der arbejder med komplicerede siddestillinger og udredninger af tryksår. Siddestillingsteamet kan kontaktes gennem sårteamet og AUH. Derudover er de VISO-leverandører og sælger desuden ydelser som siddestillingsanalyser og tryksårsudredninger til andre kommuner.

Aarhus Kommune har en samarbejdsaftale med Region Midtjylland om at levere telemedicinske sårbehandlinger fra borgernes hjem.