Iphone foto beskåret.jpg

Privatfoto.

4-5-23

Sårsygeplejerskerne i Kolding Kommune bruger "pleje.net" i deres daglige arbejde med sårbehandling af tryksår i samarbejde med andet sundhedspersonale i kommunerne, på hospitalet og hos de praktiserende læger. Det hjælper sundhedspersonalet til at følge sårene tæt, fremmer tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og involverer borgerne i egen sårbehandling.

Følger sårets udvikling tæt

I Kolding Kommune anser sårsygeplejerskerne en digital fotojournal pleje.net som et uundværligt redskab i deres arbejde med sårheling. Pleje.net er en platform, som tillader sikker deling af fotos mellem borgere og sundhedsprofessionelle og sundhedsprofessionelle imellem, og det højner journalføringen ifølge sårsygeplejerske Anne Markussen.

I sit arbejde i Kolding Kommune bruger Anne Markussen pleje.net hver gang, hun møder en trykskade. Hun opretter borgeren i pleje.net, hvis borgeren selv ønsker det. Herefter bruger Anne platformen til at uploade fotos af sår, så hun og borgeren har mulighed for at følge udviklingen tæt. Det kan også være fotos af omstændigheder, der har indvirkning på sårets tilstand som for eksempel siddestillinger og madrasser.

- Billederne kan både fungere som en øjenåbner og som en lettelse for borgerne, der nu har mulighed for at følge med i udviklingen af sår, de måske hverken har mulighed for at se eller mærke, siger Anne Markussen.

Et godt supplement til journalføring

Hos personer med en rygmarvsskade er det vigtigt at sætte alle sejl ind, hvis først de får en trykskade, da de hverken kan mærke eller se såret eller den røde plet. Derfor bruger Anne Markussen pleje.net ugentligt for at gøre status på, om såret er i bedring eller forværring.

- Billederne kan selvfølgelig ikke stå alene, men de er rigtig gode at tale ud fra og er et godt supplement til journalføringen. Det er en klar fordel at kunne sammenligne billeder af sår, da det giver en indikator på, om såret heler eller forværres, og om det ændrer sig, påpeger Anne Markussen.

Fremmer tværfagligt arbejde

Det er både i samtale med borgeren og i sparring med kolleger i kommunen eller på hospitalerne, at pleje.net er nyttigt. I Kolding Kommune sender sårsygeplejerskerne ofte fotos til terapeuterne i kommunen, som arbejder med sidde-ligge-stillinger og aflastning. På den måde bidrager sårsygeplejerskerne med viden, der kan hjælpe terapeuterne med at rette hjælpemidler til og tilpasse andre indsatser.

- Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde øger muligheden for hurtig mulig heling. Vi samarbejder bl.a. med Ortopædkirurgisk Afdeling, Karkirurgisk Afdeling og sårcentrene i Aarhus og Odense. Foto af sår kvalificerer beslutning om, hvilke tiltag, patienten skal tilbydes. Vi behøver ikke alle tilse såret fysisk for at kunne sætte gang i behandlingen, siger Anne Markussen.

Sårsygeplejerskerne imellem bruger netop pleje.net til at kvalificere sparringen omkring heling af såret. På den måde kan de også følge op på, om indsatserne virker.


Sårsygeplejerskerne i Kolding Kommune arbejder ud fra "care bundle" og HUSK, når de tilgår sårproblematikker. Det gør de, da det er en mangefacetteret og tværfaglig opgave at hele et tryksår, og da samarbejdet med borgeren med tryksår og evt. de pårørende er helt central i forebyggelse og behandling af tryksår. Ifølge Anne Markussen er det sårsygeplejerskernes opgave at tænke hele vejen rundt i netværkene og dermed at bringe care bundle og HUSK i spil.

Læs mere om care bundle i den nationale kliniske retningslinje her og HUSK i "I sikre hænder"s tryksårspakke her.

Hvad er pleje.net?

Pleje.net er en landsdækkende platform for kommuner, praktiserende læger og hospitaler, som giver sundhedsprofessionelle (sygeplejersker, læger og fodterapeuter) og borgere mulighed for at dele billedmateriale, notater og vurderinger på en GDPR-sikret måde.

Platformen er tilegnet personer, der enten lider af eller arbejder med sår eller stomi. Aktuelt har pleje.net mere end 1000 medlemmer, men ifølge Anne Markussen bør det tal stige gevaldigt.

- Det er et fantastisk arbejdsredskab, så det er min anbefaling til andre at bruge det, slutter Anne Markussen af.

Anne Markussen er ansat i sygeplejen i Kolding Kommune som sårsygeplejerske i et team af specialistsygeplejersker. En stor del af hendes arbejde foregår i en sygeplejeklinik, og en mindre del er tilsyn hjemme hos borgerne, hvor hun hjælper med trykaflastning og behandling af borgerens sår og andre forhold som god hudpleje, trykaflastning og siddestillinger. Anne Markussen har en særlig interesse i trykskader og er for nyligt blevet medlem af Tryksårsalliancen. De seneste 5 år har hun desuden været en del af Trykskadegruppen i Kolding Kommune.