13-3-2023

Hvad er træthed?

Træthed er en af de mest almindelige udfordringer for personer med erhvervet hjerneskade. I fagsprog omtales denne træthed ofte med det engelske begreb "fatigue".  Der er ikke udbredt enighed om en enkelt definition på fatigue. Men fatigue beskrives typisk som en subjektiv oplevelse af mangel på fysisk eller mental energi, som påvirker funktionsniveauet i alle hverdagens aktiviteter. Fatigue er altså ikke noget vi kan måle objektivt.

Nogle foreslår, at der kan være flere undertyper af fatigue som mental træthed, fysisk træthed og psykologisk træthed. Især er adskillelsen mellem mental og fysisk træthed almindelig i praksis. Men vi mangler viden om, hvorvidt der er tale om forskellige typer af fatigue, eller om der blot er tale om forskellige måder fatigue kan vise sig på.

Årsagerne til fatigue efter hjerneskade er ikke fuldt ud forstået, men der er enighed om, at der er tale om komplekse samspil mellem biologiske, psykologiske og sociale faktorer.

Energiforvaltning som behandlingsmetode

Der har gennem de seneste 10 år været stigende opmærksomhed på problemet, men desværre er det stadig begrænset hvor meget videnskabelig evidens der er for specifikke metoder til behandling og udredning af fatigue. Behandling er derfor primært erfaringsbaseret.

Energiforvaltning er en udbredt tilgang til behandling af fatigue i dansk neurorehabilitering. Metoden er ikke veldefineret, men går typisk ud på at hjælpe den ramte til selvstændig og hensigtsmæssig håndtering af fatigue i hverdagen.

Energiforvaltning omfatter typisk undervisning i den bio-psyko-sociale forståelse af fatigue, og fokuserer på "hvilke knapper den enkelte kan skrue på" for selv at gøre noget aktivt for enten af afhjælpe eller kompensere for fatigue i hverdagen. Energiforvaltning er altså ikke blot en passiv accept af fatigue, men kan forstås som en aktiv tilpasning af sin egen adfærd og omgivelser.

Fatigue generelt

Fatigue er ikke et specifikt symptom ved erhvervet hjerneskade. Det ses også ved en lang række andre sygdomme og lidelser som f.eks. kræft, gigtsygdomme, virus infektioner, psykiatriske lidelser og (som det også fremgår i dette nyhedsbrev) hos personer med invaliderende skader som fx rygmarvsskade.

Vi mangler i høj grad forskning i og viden om de komplekse bio-psyko-sociale årsagsfaktorer til fatigue, samt evidensbaserede måleredskaber og behandlingsmetoder.