20-04-2022

Logopæder på Regionshospitalet Hammel Neurocenter har i samarbejde med forskere fra Syddansk Universitet sat et nyt forskningsprojekt i søen. Projektet, som er støttet af midler fra Novo Nordisk, skal afdække konkrete behandlingsforløb hos mennesker med afasi for at identificere problematikker, der påvirker personer med afasi og deres pårørende i hverdagen. Forskerne bag projektet vil samtidig bruge projektet til at styrke opmærksomhed og viden om konsekvenserne af afasi på hverdagslivet.

Der er sparsom forskning omkring afasi på trods af, at afasi har store konsekvenser for både den afasiramte person og familie i hverdagslivet. Afasi er sproglige vanskeligheder efter erhvervet hjerneskade, som påvirker evnen til at tale, forstå, læse og stave.

Logopæder på Regionshospitalet Hammel Neurocenter Dorthe Hansen og Lisbeth Frølund er derfor sammen med audiologopæd og ph.d. fra Københavns Universitet Jytte Isaksen og professor i global sundhed fra Syddansk Universitet Leena Eklund Karlsson startet på et nyt projekt med titlen "Familier med afasi på vej". Projektet forløber over de næste to år som et initiativ mellem Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Syddansk Universitet. Med projektet vil forskerne opnå øget indblik i det komplekse behandlingsforløb for mennesker med afasi og deres pårørende og afdække eventuelle huller i forløbet.

- Vi håber også, at vi som en sidegevinst af afdækningen kan være med til at udbrede kendskab til konsekvenserne af at leve med afasi, siger Dorthe Hansen.

Mennesker med afasi skal have en stemme i projektet

Sproget er en forudsætning for at kunne fungere i samfundet, og derfor kan afasi både ende med, at man må ophøre med at arbejde, ændre sine sociale vaner og indfinde sig i en ny rolle i familien. Disse erfaringer fra hverdagslivet vil forskerne aktivt inddrage ved at involvere personer med afasi og deres pårørende aktivt i projektet.

Projektet skal således udføres på to niveauer, dels i form af et rådgiverpanel, der skal indgå i forskningsprocessen sammen med forskerne, og dels via dataindsamlingen. Rådgiverpanelet består af tre personer med afasi, tre pårørende, to repræsentanter fra kommune og region og repræsentanter fra Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen.

Stor indvirkning på de pårørende

De pårørende til mennesker med afasi bliver i høj grad påvirket af skaden. Afasien kan blandt andet sætte sine spor på familiens kommunikation, etablerede roller, livskvalitet, trivsel og familiedynamik. Derfor har forskerne et ønske om, at projektet skal afdække konkrete behandlingsforløb hos mennesker med afasi for at finde ud af, hvordan det præger familien som helhed, og hvad der fungerer for familierne. En vigtig del af projektet er også at få et indblik i, hvad de pårørende har brug for med henblik på bedst muligt at undgå negative konsekvenser i dagligdagen og blive løftet bedre som pårørende. Derfor er det afgørende for forskerne, at de pårørende også deltager aktivt i projektet.

Viden om afasi bliver delt med omverdenen

En del af projektet er også at dele viden om, hvad afasi er og har af konsekvenser for den ramte og de pårørende.

Forskning i afasi er begrænset i Danmark. Derfor er forskerne begejstrede for at have fået midlerne til at udføre projektet. Projektet bliver finansieret af Novo Nordisk, som har bevilget 1 million kroner. Projektet bliver for alvor skudt i gang i april 2022, hvor rådgiverpanelet skal mødes for første gang.

- Det er fantastisk, at vi har fået midlerne til at udføre det her projekt, så vi kan være med til at give en stemme til mennesker, der er blevet ramt af afasi, siger Lisbeth Frølund.

Projektet skal indsamle data gennem interviews og dialoger til workshops og arrangementer med mennesker, der er ramt af afasi og deres pårørende.