Arkivfoto: Agata Lenczewska-Madsen

13-3-2023

Forvaltning af ressourcer hos personer med en rygmarvsskade er en integreret del af arbejdet hos klinikere på området. Dog er der endnu ikke udviklet konkrete metoder eller interventioner til brug i praksis på de højtspecialiserede afdelinger i Danmark. Få her en status fra Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader, Rigshospitalet og Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Hospitalsenhed Midt.

Energiforvaltning, her primært ment forvaltning af fysiske ressourcer, er en velkendt del af generelle senskadeproblematikker og sekundære følger af rygmarvsskaden. Det fortæller Nicolaj Jersild Holm, fysioterapeut og ph.d. ved Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader, Rigshospitalet.

Det er dog ikke på nuværende tidspunkt muligt at finde systematiseret viden og tilbud til patienterne på området, som kan danne grundlag for ny praksis for personer med en rygmarvsskade.

Fakta om rygmarvsskade i Danmark

  • Gennemsnitsalderen for personer med en rygmarvsskade er 60 år
  • 45% er kvinder og 55% er mænd
  • 89% udskrives til eget hjem fra rygmarvsskadeafdelingen
  • 53% har tetraplegi og 47% har paraplegi
  • 79% har en inkomplet skade med mulighed for gangfunktion

Energiforvaltning er en daglig problematik

ViC har kontaktet de to højtspecialiserede enheder inden for rehabilitering af rygmarvsskader i Danmark for at høre, om de vil dele ud af deres erfaringer. Hverken Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) eller Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader har implementeret en bestemt standardiseret praksismetode for arbejdet med energiforvaltning.

Ifølge Nicolaj Jersild Holm er forvaltning af fysiske ressourcer dog alligevel en problematik, som de fagprofessionelle på rygmarvsskadeområdet skal håndtere dagligt. Ledende terapeut på VCR Lasse Thulstrup er enig.

- Klinikerne nødt til at have fokus på patienternes ressourcer og hvordan, de udnytter dem mest hensigtsmæssigt, når "tanken" kun er halvt fuld, påpeger Lasse Thulstrup.

Metoder til arbejdet i praksis

Selvom, Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader ikke arbejder ud fra en standardiseret praksismetode, har de alligevel gode erfaringer med at anvende Canadian Occupational Performance Measure (COPM) som et godt redskab til at afdække aktivitetsproblematikker og betydningen af dem for den enkelte.

På VCR er de så småt begyndt at integrere begrebet "energiforvaltning" i deres vante arbejde med at støtte patienter i at spare på deres kræfter. VCR har i mange år udbudt et undervisningsforløb til patienter og pårørende om energiforvaltning i hjemmet, der bl.a. handler om
forvaltning af patientens egne ressourcer. Derudover afholder de temadage 4 gange årligt om livet efter en rygmarvsskade. Dermed har de udviklet deres egen systematiserede metode, som dog endnu ikke er valideret.

Klinikerne på VCR anbefaler patienterne at gøre brug af de hjælpemidler, der vil kunne aflaste dem, så de kan spare energi til andre aktiviteter. Fx kan en hjælpemotor være en hjælp til en patient i kørestol på længere ture, som vil kunne give overskud til fx et socialt arrangement.

- Vi arbejder på at få et øget fokus på energiforvaltning fremover, fortæller Lasse Thulstrup.

Til en start vil de arbejde ud fra den nyligt udgivne bog "Energibesparende metoder og energiforvaltning i hverdagen" af Gitte Johannesen m.fl.