02-06-2022

I Klassisk Neurologi på Regionshospitalet Viborg har de ansat en APN-sygeplejerske. Hun skal være med til at sikre bedre overgange i neurorehabiliteringsforløb mellem almen praksis, sygehuse og kommuner og samtidig forebygge genindlæggelser.

APN-sygeplejersker har en forholdsvis ny kandidatuddannelse med sig i rygsækken med særlig kompetence til at agere i og udvikle klinisk praksis med fokus på komplekse patientforløb som i neurorehabilitering. Når patienter med multisygdomme eller behov for rehabilitering bliver fulgt tæt i deres forløb, er forudsætningerne for at få en sammenhængende og smidig rehabilitering nemlig bedre. APN-sygeplejerskers (Advanced Practise Nurses) kompetencer kan derfor anvendes til at understøtte og gøre opmærksom på de enkelte sektorers ansvar for forløbet hos patienter. Det er en fordel, da disse patienter og deres pårørende ofte føler sig glemte eller klemte mellem 'flere stole' i overgange mellem sektorer.

Helhedsvurderinger kan skabe sammenhængende og trygge patientforløb på tværs af sektorer

APN-sygeplejerskens opgave er at foretage tidlige opsporinger og igangsætte behandlinger på baggrund af helhedsvurderinger i samråd med både læger på hospitalet, patientens egen læge og ved at opbygge tværfaglige netværk.

APN-sygeplejerskerne udfører objektive undersøgelser og subjektive anamneser, der giver et samlet overblik over patienten og de tiltag, der skal sættes i værk for udredning, behandling eller rehabilitering af patienten. APN-kompetencerne bidrager således med at samle trådene, så de sundhedsprofessionelle kan sikre, at patienten kan føle sig involveret og tryg hele vejen rundt i systemet og bliver tilbudt en løsning, som passer til patientens funktionsniveau og livssituation.

Behov for koordinering af sundhedsfaglige kompetencer allerede i neurorehabiliteringens 1. fase

Det kan være nødvendigt at inddrage tværsektorielle samarbejdspartnere for at løfte den opgave. Og måske kan APN-sygeplejersker være med til at sikre tværsektorielt og tværfagligt samarbejde og sammenhæng i rehabiliteringsforløb allerede i den akutte fase på hospitalerne - ulig nuværende praksis.

- Vi har et fælles ansvar for, at de rette sundhedsfaglige kompetencer er tilstede, når vi skal bruge dem. Det er uanset i hvilken fase og sektor, patienterne og deres pårørende befinder sig i.

Det siger Julie Øeby Mikkelsen, som er én af de første APN-dimittender fra Aarhus Universitet.

APN-kompetencerne er altså gavnlige i alle faser og faserne imellem, da et positivt rehabiliteringsforløb kræver tidlig opsporing, overblik, koordinering og en viden om, hvordan sundhedsvæsenet hænger sammen på tværs af sektorerne. APN-sygeplejersker inden for neurologien tænker dermed også sundhedsfremmende og forebyggende i et neurorehabiliteringsperspektiv med henblik på at støtte patienten i at genvinde så stor en del af patientens tidligere funktionsniveau som muligt.

- Det handler jo om at gøre behandlingen og rehabiliteringen så overskuelig og overkommelig som muligt for patienterne. Det kan APN-kompetencerne være med til at skabe for patienterne, siger Julie Øeby Mikkelsen.

I sin nye rolle som APN-sygeplejerske i Neurologi i Viborg optimerer og udvikler Julie Øeby patientforløb på tværs med afsæt i sin akademiske viden om organisering og koordinering i det nære sundhedsvæsen. Julie dimitterede i 2021 som en del af det første hold af APN-dimittender, der vil sætte sine ekspertkompetencer i spil. Kompetencerne skal netop bidrage til en fælles forståelse og fælles mål for patienterne på tværs af sektorerne for at skabe mere sammenhængende forløb.