"Projekt Udegående Funktion" er afsluttet.

 

Vi har inkluderet sidste forløb i projektet i marts 2021.

Vi vil gerne udtrykke vores store taknemmelighed for interessen og opbakning til projektet. Det har været en sand fornøjelse at arbejde sammen omkring de enkelte forløb igennem de seneste 18 måneder.

Til september afleveres afrapportering omkring projektet til Sundhedsstyrelsen.

Ved spørgsmål eller interesse for projektets erfaringer kan projektledere Maria Biehl Gustafson eller Jacob Ahlgreen Gram, kontaktes på 78419289 / 78419069