Kvindesygdomme og fødsler arbejder med forskning inden for den klassisk obstetrik og gynækologi, men også med udvikling af nye undersøgelses og behandlingsmetoder i samarbejde med andre afdelinger og private virksomheder. Afdelingen leverer data til flere af de landsdækkende kvalitetsdatabaser som bruges til både kvalitetssikring og forbedring på afdelingen, men bruges også som datagrundlag for forskellige forskningsprojekter.

De seneste 10 år er der arbejdet på udvikling af en ny metode til vurdering af blodgennemstrømning i moderkagen i graviditeten.

Kontakt Kvindesygdomme og Fødslers forskningsansvarlige


Richard Farlie
richard.farlie@midt.rm.dk
Tlf. 75 44 58 63