Kvindesygdomme og Fødsler arbejder med forskning inden for klassisk obstetrik og gynækologi samt udvikling af nye undersøgelses- og behandlingsmetoder.

Kvindesygdomme og Fødsler samarbejder med andre afdelinger og private virksomheder, ligesom vi leverer data til flere af de landsdækkende kvalitetsdatabaser, der bruges til både kvalitetssikring og forbedring på afdelingen, men også som datagrundlag for forskellige forskningsprojekter.

De seneste 10 år har vi blandt andet arbejdet på udvikling af en ny metode til vurdering af blodgennemstrømning i moderkagen i graviditeten.

Der er nedsat et forskningsråd, der arbejder på at øge forskningsaktiviteten i Kvindesygdomme og Fødsler, øge samarbejde mellem Fertilitetsklinikken hos Regionshospitalet Skive og afdelingen hos Regionshosptialet Viborg samt etablering af en ny center for kvalitativ forskning, specielt indenfor obstetrik.

Kontakt

Richard Farlie

Ledende overlæge

Tlf. 78 44 58 63

Skriv til Richard