Om staben

Forskning består af Forskningssekretariatet og Fagbiblioteket.

Forskningssekretariatet betjener Hospitalsenhed Midt, mens Fagbiblioteket betjener flere hospitalsenheder i Region Midtjylland.

Forskningssekretariatet

Hospitalsenhed Midt er kendetegnet ved at have en række aktive og inspirerende forskningsmiljøer, der bedriver klinisk forskning med fokus på faglig udvikling, ny viden og forskningsresultater, der kan omsættes til konkrete forbedringer i behandlingstilbuddene til gavn for patienterne.

På Hospitalsenhed Midt anses forskning som en helt nødvendig del af det at drive sygehusvæsen.

Forskningen har betydning for:

 • Højnelse af kvalitetsniveauet i undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering af patienter
 • Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
 • Fremme af et interessant arbejdsmiljø med øget arbejdsglæde til følge
 • Profilering af vore specialer.

Forskningssekretariatet servicerer hospitalsledelsen, forskningsrådet, afdelings- og centerledelser og forskningsmiljøernes medarbejdere om en bred vifte af forskningsrelaterede spørgsmål.

Vi løser opgaver og rådgiver om blandt andet:

 • Kliniske, uddannelses- og forskningsfællesskaber (KUF)
 • Forskningssamarbejder og universitetsklinikker
 • Tilknytning af videnskabelige medarbejdere
 • Støttefunktioner – fundraising, datamanagement, statistik og parakliniske afdelingers hjælp
 • Fonde og puljer
 • Clinical Trials
 • Kontrakter, samarbejdsaftaler og databehandleraftaler
 • Opslag og samtykke i forbindelse med forskning
 • Anmeldelse af projekter – herunder oprettelse af forskningskonto
 • Kirurgisk forsknings- og øvelaboratorium – AU Foulum – og andre faciliteter
 • Staff-meetings, kurser og forskningsnyheder.

Fagbibliotek

Fagbiblioteket er et sundhedsfagligt bibliotek for alle ansatte ved:

 • Hospitalsenhed Midt
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Regionshospitalet Horsens
 • Regionshospitalet Randers
 • Regionspsykiatrien Midt
 • Hospitalsapoteket.

Enhederne er repræsenteret i Det Regionale Biblioteksudvalg (link åbner i nyt vindue på Region Midtjyllands intranet)

Fagbibliotekets formål er at medvirke til at fremme hospitalets overordnede målsætning om et højt fagligt niveau for undersøgelse, behandling, pleje, genoptræning, undervisning og forskning.

Vi stiller en bred vifte af tilbud til rådighed for brugerne.

 

Ledelse, Forskning

Forskningschef David Høyrup Christiansen

David Høyrup Christiansen

Forskningschef, professor

Tlf. 21 68 84 31

Skriv til David

Ellen Merete Hagen

Akademisk koordinator, lektor

Tlf. 78 44 61 67

Skriv til Ellen Merete

Ledelse, Fagbibliotek

Henrik Laursen

Leder

Tlf. 78 44 13 57

Skriv til Henrik

Kontakt

Forskning
Heibergs Allé 2K, etage 2
8800 Viborg

Send mail til Forskning

Fagbibliotek
Heibergs Allé 2K, etage 2
8800 Viborg

Send mail til Fagbiblioteket