Find kontaktoplysninger på ledelse og medarbejdere i Forskning og Fagbibliotek her.

Om staben

Forskning består af Forskningssekretariatet og Fagbiblioteket.

Forskningssekretariatet betjener Hospitalsenhed Midt, mens Fagbiblioteket betjener flere hospitalsenheder i Region Midtjylland.

Forskningssekretariatet

Hospitalsenhed Midt er kendetegnet ved at have en række aktive og inspirerende forskningsmiljøer, der bedriver klinisk forskning med fokus på faglig udvikling, ny viden og forskningsresultater, der kan omsættes til konkrete forbedringer i behandlingstilbuddene til gavn for patienterne.

På Hospitalsenhed Midt anses forskning som en helt nødvendig del af det at drive sygehusvæsen.

Forskningen har betydning for:

 • Højnelse af kvalitetsniveauet i undersøgelse, behandling, pleje og rehabilitering af patienter
 • Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere
 • Fremme af et interessant arbejdsmiljø med øget arbejdsglæde til følge
 • Profilering af vore specialer.

Forskningssekretariatet servicerer hospitalsledelsen, forskningsrådet, afdelings- og centerledelser og forskningsmiljøernes medarbejdere om en bred vifte af forskningsrelaterede spørgsmål.

Vi løser opgaver og rådgiver om blandt andet:

 • Kliniske, uddannelses- og forskningsfællesskaber (KUF)
 • Forskningssamarbejder og universitetsklinikker
 • Tilknytning af videnskabelige medarbejdere
 • Støttefunktioner – fundraising, datamanagement, statistik og parakliniske afdelingers hjælp
 • Fonde og puljer
 • Clinical Trials
 • Kontrakter, samarbejdsaftaler og databehandleraftaler
 • Opslag og samtykke i forbindelse med forskning
 • Anmeldelse af projekter – herunder oprettelse af forskningskonto
 • Kirurgisk forsknings- og øvelaboratorium – AU Foulum – og andre faciliteter
 • Staff-meetings, kurser og forskningsnyheder.

Fagbibliotek

Fagbiblioteket er et sundhedsfagligt bibliotek for alle ansatte ved:

 • Hospitalsenhed Midt
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Regionshospitalet Horsens
 • Regionshospitalet Randers
 • Regionspsykiatrien Midt
 • Hospitalsapoteket.

Enhederne er repræsenteret i Det Regionale Biblioteksudvalg (link åbner i nyt vindue på Region Midtjyllands intranet)

Fagbibliotekets formål er at medvirke til at fremme hospitalets overordnede målsætning om et højt fagligt niveau for undersøgelse, behandling, pleje, genoptræning, undervisning og forskning.

Vi stiller en bred vifte af tilbud til rådighed for brugerne.

 

Ledelse

Forskningschef David Høyrup Christiansen

David Høyrup Christiansen

Forskningschef, professor

Telefon: 21 68 84 31

Ellen Merete Hagen

Akademisk koordinator, lektor

Skriv til Ellen Merete

Medarbejdere i Forskning

Ian Alexander McCulloch

Forskningssekretær

Telefon: 78 44 13 30

Skriv til Ian

Lars Dyrløv

Forskningskoordinator

Telefon: 78 44 13 33

Mobil: 30 53 95 55

Skriv til Lars

Martin Byskov Kinnerup

Datamanager

Telefon: 23 62 25 56

Skriv til Martin

Ulrik Korff

Fundraiser

Telefon: 93 50 88 83

Skriv til Ulrik

Medarbejdere i Fagbibliotek

Henrik Laursen

Leder

Telefon: 78 44 13 57

Skriv til Henrik

Kontaktperson for:

 • Hammel Neurocenter

Jane Kjemtrup Andersen

Kontaktbibliotekar

Telefon: 78 44 13 54

Skriv til Jane

Kontaktperson for:

 • Regionshospitalet Gødstrup

Jette Hansen

Assistent

Telefon: 78 44 13 50

Skriv til Jette

Karin Velbæk

Kontaktbibliotekar

Telefon: 78 44 13 55

Skriv til Karin

Kontaktperson for:

 • Regionshospitalet Horsens 
 • Regionshospitalet Silkeborg

Louise Stenholt

Kontaktbibliotekar

Telefon: 78 44 13 51

Skriv til Louise

Kontaktperson for:

 • Regionshospitalet Randers