Om projektet

Projektet er opstået for at give sårbare multisyge borgere, som har vanskeligt ved at navigere i de mange tilbud fra sundheds- og socialvæsenet, støtte, pleje og behandling i nærområdet.

Hospitalsenhed Midt ønsker med projektet 'SKARB – samarbejde om borgerne' at styrke indsatsen for sårbare multisyge borgere i Skive Sundhedshus. SKARB er en forkortelse for "Skive Sundhedshus – Kommune – Almen Praksis – Region og Borger", som skal afspejle projektets tværsektorielle forankring, hvor den enkelte borger også aktivt indgår. Indsatsen vil, ud over at behandle sårbare multisyge i nærområdet, have fokus på at forebygge akutte indlæggelser og reducere planlagte kontakter på hospitalet.

Læs mere om projektet i rapporten for SKARB