Hospitalsenheden har et forskningsråd, der bl.a har til opgave at rådgive ledelsessystemet i forhold til satsningsområder og strategier for monofaglig og tværfaglig forskning, drøfte nuværende og fremtidig forskning samt fremme formidling af forskningsresultater internt og eksternt.

Forskningsrådet arbejder bl.a. med forskningsstrategien, vurderer videnskabelig kvalitet af ansøgninger ved tildeling af lokale og regionale forskningsmidler, samt drøfter og iværksætter forsknings-fremmeinitiativer, f.eks. Forskningens Døgn og Forskertræf på HE Midt.

 

Ny organisering af Forskningsrådet fra 1.1.2021

Medlemmer af Forskningsrådet

Dagsordner og Referater

Kontakt Forskningssekretariatet

Forskningssekretariatet
Regionshospitalet Viborg
Heibergs Alle 2K, etage 2
8800 Viborg

Find kontaktpersoner i staben Forskning

Skriv e-mail til Forskningssekretariatet