Litteratursøgning

På denne side kan du finde tips til at søge i de sundhedsfaglige databaser, f.eks. PubMed, Embase, PsycINFO og Web of Science. Ved udarbejdelse af større projekter er det specielt vigtigt at være opmærksom på, at det ofte er nødvendigt at søge litteratur i flere databaser.

Øverst på siden finder du generelle tips til søgning, adgang til litteratur og søgeskemaer. Efterfølgende kommer vejledningerne til de enkelte databaser. Brug navigationsknapperne til at gå ned til den ønskede database.

Har du brug for hjælp til at udarbejde en søgestrategi og udføre søgningerne i databaserne, har du mulighed for at booke en bibliotekar.

For at se en liste over databaserne kan du gå til databaser eller du kan åbne E-biblioteket via app'en på dit citrix skrivebord.

Søgeskemaer (PICO m.fl.)

Til at opdele sin søgning i relevante facetter til bloksøgning kan man anvende nedenstående skemaer: 

Cinahl

Cinahl (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi, ergoterapi, radiografi, audiologi, rehabilitering og ernæring fra 1981 og frem.

Databasen er især relevant, hvis der ønskes kvalitative studier og hvis der ønskes viden om pleje af patienten.

Cochrane Library

Cochrane Library består primært af 2 databaser. 

Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)
Denne database indeholder de systematiske Cochrane reviews, som udarbejdes af The Cochrane Collaboration. Cochrane stiller høje krav til deres reviews og de anses som værende af højeste kvalitet inden for området. CDSR indeholder derudover en række protokoller for reviews som er under udarbejdelse.

The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL)
CENTRAL er en omfattende database af rapporter over randomiserede eller kvasi-randomiserede kontrollerede forsøg (Randomised Controlled Trials, RCT). Hovedparten af posterne er taget fra databaserne MEDLINE og Embase, men der er også poster på forsøg, som er identificeret af de forskellige specialiserede Cochrane Groups.

Embase

Embase dækker biomedicin, farmakologi, toksikologi og farmaci. Basen har en fin dækning af europæiske tidsskrifter samt en omfattende indeksering af lægemidler.

I Embase indekseres desuden publicerede konferenceabstracts fra tidsskrifterne.

Søgning i Embase inkluderer som standard også søgning i Medline poster. Vi anbefaler dog til mere systematiske søgninger også at søge separat i Medline eller PubMed databasen.

Medline

Medline gennem Ovid-interfacet er sammenlignelig med indholdet i PubMed, men Ovid's søgeinterface giver bedre mulighed for brug af nærhedsopratorer.

PsycInfo

PsycINFO er en bibliografisk database, som indeholder referencer fra mere end 2300 psykologiske tidsskrifter. Databasen dækker perioden fra 1806 frem til nu. Databasen indeholder også udvalgte bøger, kapitler fra bøger og disputatser. Bøger dog først fra 1987. 

PubMed

PubMed (Publishers Medline) er den frit tilgængelige udgave af Medline, hvor der også er E-pub Ahead of Print og andre publikationer som ikke er indekseret i selve Medline-databasen.

Web of Science

Web of Science er en tværvidenskabelig citationsdatabase, som registrerer referencer og ciationer på de tidsskrifter, som er inkluderet i deres Web of Science Core Collection.

Når du skal søge i Web of Science anbefaler vi, at du søger i Web of Science Core Collection, da du da har mulighed for at se citationsdata. Ønsker du at finde så mange artikler som muligt ved også at søge i bl.a. Medline, kan du med fordel vælge All Databases.

For at have de fleste muligheder anbefaler vi at gå over i Advanced search, hvis du skal kombinere flere søgninger.

Kontakt

Telefon

  • 78 44 13 50

E-mail

Vær opmærksom på, at almindelig e-mail ikke er egnet til fortrolige oplysninger. 

Send e-mail til: fagbibliotek@midt.rm.dk

Åbningstider

Mandag - fredag: Kl. 9-15

Adresse

Fagbibliotek 
Heibergs Alle 2K, etage 2
8800 Viborg 

Medarbejdere

Find medarbejder i Fagbiblioteket

Nyt fra Fagbibliotek

Tilmeld nyhedsbrev

Find alle vores nyhedsbreve her